CESTOVATEL

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Pátek, 20. září'19, svátek má Oleg.

Cisterciácký klášter Osek

Cisterciácký klášter Osek 10.5 07 Cisterciáci vynikali nad ostatní řády praktickými činnostmi - zemědělstvím, stavitelstvím a dalšími řemesly až po umění. Proto byli často zváni, aby kolonizovali pustá pohraniční území. Roku 1191 povolal Velmož Milhost mnichy z Waldsassen do Mašťova u Kadaně. Teprve 20. června 1196 český kníže a biskup Jindřich Břetislav písemně potvrdil Milhostovu fundaci, což bývá považováno za pevné datum konventu.

Brzo potom mniši pro neshody s Milhostem původní působiště opustili. V letech 1197 - 1199 velmož Slavek (jeden z Hrabišiců, jinak pánů z Riesenburka) usídlil řeholníky na svém panství v Oseku.

Cisterciáci mělií také své stavební huti. Cisterciácká huť v letech 1206 - 1221 budovala v románském slohu klášterní kostel Panny Marie. Chrám o celkové délce 76 metrů patřil ve své době k největším řádovým stavbám v Čechách a stal se rodovým pohřebištěm pánů z Riesenburka. Po severní straně chrámu byl již v roku 1209 vysvěcen hřbitov, přístupný z kostela tzv. Bránou mrtvých.

Kostel poškodili v letech 1421 a 1429 husité a vojska ve třicetileté válce. Rozsah škod a původní podobu kláštera neznáme. Odhadují se pouze podle vedut a rytiny z knihy Augustina Sartoria. V době vzniku rytiny již probíhala barokní přestavba konventu a kostela, která vyvrcholila v letech 1712 - 1718. Na výzdobě se podílela celá řada tehdejších umělců, např. sochaři Kuen, Richter a Corbellini a malíři Liška, Willmann a Reiner. Architektem a stavitelem areálu byl Oktavián Broggio.

Z jižní strany ke kostelu přiléhá klášter budovou starého konventu. Z křížové chodby, se vstoupí do staršího východního křídla s kapitulní síní. Křídlo bylo vystavěno v letech 1225 - 1250 jako jedna z prvních raně gotických staveb v českých zemích. Jižní křídlo ambitu ovládá jídelna mnichů, zvaná refrektář. Do Rajského dvora vstupuje studniční stavení se studnou, na níž byla později osazena soha Panny Marie s Ježíškem, v patře bývala společná ložnice mnichů, zvaná dormitář.

Východní barokní komplex objektů tvoří nový konvent z let 1705 - 1808, který je též projektovaný O. Broggiem. K němu přiléhá opatská knihovna, dáíe navazuje prelatura (obydlí, reprezentační a hostinské pokoje opata s opatskou kaplí). Její střední trakt ovládá v 1. patře slavnostní sál. Do zahrady je vsunuta stavba klášterního špitálu. Východní a jižní křídlo kláštera obklopuje terasovitá italská zahrada s bazénem, se dvěma pavilony a s kaplí v ohradní zdi. Na okraji jižní části klášterního areálu se rozkládá hospodářský dvůr s obytným traktem. K nim přiléhají zříceniny pivovaru, sýpky a klášterního mlýna.

Působení konventu bylo během osmi set let několikrát přerušeno. Přerušili jej husitské války, kdy v letech 1580 - 1628 ve zrušeném klášteře sídlili pražští arcibiskupové. V letech 1945 - 1946 došlo k odsunu německých cisterciáků do opatsví v Reitenhaslachu a roku 1961 do Langwadenu v Porýní. Osecký klášter pak obydleli salesiáni, jejichž řád byl spolu s ostatními zrušen roku 1950. V letech 1950 - 1953 budovy sloužily jako internační středisko pro kněze, potom až do roku 1990 pro řeholnice. Cisterciáci se vrátili roku 1991. Osecký opat nyní stojí v čele mariánské kongregace, která sdružuje osm klášterů (čtyři v Německu, jeden v Dánsku a tři v Čechách).

Facebook Facebook Linkuj! Linkuj Twitter Twitter Google Google
ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?

Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
57
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
44
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
400

Celkem odpovídalo: 501

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: