iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Pátek, 18. října'19, svátek má Lukáš.

Gymnázium Teplice v Alejní ulici

Gymnázium Teplice v Alejní ulici 10.5 07 Teplice jsou známy a spojovány především s barokním uměním a klasicistní architekturou první poloviny 19.století, ale zajímavá a hodnotná díla vznikala i v letech následujících. I když nejsou veřejnosti natolik známa a nevěnuje se jim taková pozornost jde o díla, která patří k cenným dokladům vývoje umění střední Evropy po roce 1880.

Dnes již málokdo ví, že učebny teplického gymnázia v Alejní ulici jsou umístěny v bývalém klášteře milosrdných sester Karla Boromejského, které se zabývaly charitativní činností. V Teplicích vystavěly boromejky malý klášter po roce 1863, ve kterém se věnovaly výuce dívek a péči o předškolní děti.

Po zrušení kongregace v poválečných letech (1951) sloužily budovy jako internát, pak jako učebny a kabinety. Klášterní kaple však střídala majitele, kteří značně poškodili interiér celý vyzdobený nástěnnou malbou zhotovenou umělci tzv. "beuronské umělecké školy".<BR><BR>
<ff>Freskami byla kaple vyzdobena kolem roku 1890. Čelní stěnu nad nedochovaným oltářem pokryla scéna z Posledního soudu symbolizující poselství o síle a moci víry, zbývající stěny překryla ornamentální výzdoba. Dnes spadají budovy včetně kaple pod teplické gymnázium, které se zasloužilo o zachování této veřejnosti neznámé významné památky z konce 19. století.

Teplická kaple v současnosti představuje jeden z mála dochovaných dokladů působení tzv. "beuronské umělecké školy" na středoevropském území, kde byly doklady beuronského umění značně poškozeny během druhé světové války. Tato škola se od šedesátých let 19. století zasazovala o obnovu církevního umění v jehož rámci se věnovala také výzdobám církevních architektur.

Příslušníci školy, členové benediktinského řádu, působili v klášteře v jihoněmeckém Beuronu, v italském Monte Casinu a po nuceném odchodu z Německa v Čechách, kde se naplnila jejich snaha o vytvoření jednotného osobitého stylu malby, který se vyznačoval stylizací a dekorativnosti inspirovanými starověkým a středověkým uměním.

Donedávna zapomenutá "beuronská škola" je dnes považována za předchůdce secesního malířského stylu. Inspiraci jejím pojetím přiznával Alfons Mucha, najdeme ji rovněž v díle architekta Josipa Plečnika.Vedle Teplic se na českém území můžeme setkat s beuronským uměním v pražských Emauzích, kostele sv. Gabriela v Praze na Smíchově a v kapli v Hradci Králové.

Podklady poskytla PhDr. Bohuslava Chleborádová, historička umění Regionálního muzea v Teplicích. Použita fotografie z publikace manželů Hájkových Teplice a okolí.

Diskuze k článku

Pro zadávání příspěvku se musíte přihlásit Uživ. jméno:

Heslo:

Vytvořit účet
Přihlásit na tomto počítači trvale
anketa_nadpis
ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?
Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
59
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
44
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
410
Celkem odpovídalo: 489

© Copyright 1998 – 2019 Agentura IS | Reklama | Kontakt | Redakce | Webmaster | Powered by Rosette Design | Tipy: Chorvatsko - Ubytování v Chorvatsku | Krušné hory a Krušnohorci, Ubytování Orlické Hory

logo_rosettedesign