iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Neděle, 20. října'19, svátek má Vendelín.

Teplický objev - hrob královny Judity

Teplický objev - hrob královny Judity 10.5 07 Nejstarší zprávy o založení teplického kláštera pocházejí z období 1158-1164 a zmiňují je kanovník Vincencius Pražský a milevský opat Jarloch. Zakladatelkou ženského benediktinského kláštera v Teplicích je uváděna Judita Durynská, manželka českého krále Vladislava II.

Judita byla Vladislavovou druhou manželkou, jeho první žena Gertruda Babenberská zemřela v roce 1150, o dva roky později se tehdejší český kníže oženil s Juditou, dcerou Ludvíka II., landkrabete Durynského. Podle historiků bylo v době svatby mladé nevěstě kolem 13-18 let. V roce 1158 obdržel kníže Vladislav II. od římského panovníka Friedricha I. Barbarossy královský titul, stal se tak českým králem Vladislavem I. Titul byl pouze pro jeho osobu, nikoli dědičný. Jednalo se o projev díku za vojenskou pomoc proti nepřátelům Svaté říše římské. Přesto tento fakt zvýšil prestiž naší země, našeho panovníka i jeho manželky.<BR><BR>

Judita byla pro Vladislava důstojným partnerem, který dodnes nezůstal zapomenut, jak se jinak stalo mnohým královským manželkám. Důkazem budiž výstavba nejstaršího kamenného mostu v Čechách přes řeku Vltavu, o který se také Vladislavova žena zasloužila a tak právem nesl její jméno. Most byl v roce 1342 stržen povodní a o pár let později byl nahrazen novým Václavovým mostem, který dnes známe spíše pod názvem Karlův.

Pražský kanovník Vincencius praví: " Hle, drahá naše Judito,... vaše skutky ukazují, jak jste moudrá, šlechetná a horlivá, rozličné totiž ozdobování klášteru, podporování kněží a chudých, žádný z králů až po vaši dobu začíti ani vymysliti nemohl, to vámi, slavnou paní naši, ve třech letech ukončeno jest." Poté dále pokračuje: "... paní ducha znamenitého, mysli smělé a podnikavé, milovnice nauk a literatury, sběhlá v řeči latinské a ve věcech politických." Sporá historická fakta, více se nám o Juditě nedochovalo, přesto se dá vytvořit jistý obrázek o její neobyčejné osobě a o tom, co po sobě zanechala.<BR><BR>

Vladislav II. zemřel v roce 1174, tehdy muselo být jeho manželce kolem 40 let. Paní v plné síle se asi ještě dalších 40 let věnovala péči o potřebné a tvrdí se, že je pohřbená v klášteře, který sama založila, tedy v Teplicích.

Když se v polovině 50.let 20. století prováděl na vnitřním nádvoří teplického zámku archeologický průzkum byla v osamoceném prostoru nedaleko krypty románské basiliky nalezena kostra neznámé ženy. Podle důstojného uložení a řady dalších dokladů napadla archeology myšlenka, zda-li před nimi neleží královna Judita. Díky antropologickému výzkumu, který v posledních dvou letech na nalezené lebce provedl Prof. MUDr. Emanuel Vlček DrSc, bylo shledáno, že se pravděpodobně skutečně jedná o druhou manželku českého krále Vladislava II.

Neexistuje doklad, který by vyloženě říkal, ano, v Teplicích je Judita pohřbená. Hrob nalezený v klášterní basilice nebyl ani signovaný. Přesto podrobným průzkumem genetických vlastností a znaku lebky Judity a jejího syna Přemysla Otakara I. se v mnohém podobnost, až shodnost potvrzuje. Lebka o sobě dále prozradila, že patřila staré ženě ve věku 75-80 let, která měla pevný a kompletní chrup. Dle toho se dá usuzovat, že pokud se jedná o královnu Juditu, musela zemřít kolem roku 1210.

Diskuze k článku

Pro zadávání příspěvku se musíte přihlásit Uživ. jméno:

Heslo:

Vytvořit účet
Přihlásit na tomto počítači trvale
anketa_nadpis
ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?
Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
59
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
44
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
410
Celkem odpovídalo: 489

© Copyright 1998 – 2019 Agentura IS | Reklama | Kontakt | Redakce | Webmaster | Powered by Rosette Design | Tipy: Chorvatsko - Ubytování v Chorvatsku | Krušné hory a Krušnohorci, Ubytování Orlické Hory

logo_rosettedesign