STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Sobota, 22. července'17, svátek má Magdaléna.
Oblíbený rybník Anger v Trnovanech

Oblíbený rybník Anger v Trnovanech

10.6 16 08:31 Krásný rybník Anger mezi Trnovany a Proboštovským parkem si udržoval svoji původní přírodní podobu až do roku 1922, kdy jej upravila trnovanská obec na koupaliště. Tato vodní plocha byla nazývána nadneseně rovněž jako "říční lázně". Kromě plného vybavení od písčité pláže, převlékacích kabinek, stánků s občerstvením a vyhrazených částí pro plavce a loďky, zde promítalo ještě letní kino a v neděli navíc vyhrával orchestr. Proto jste tady také zvláště o nedělích nalezli břehy obležené stovkami lidí. Pokud panovalo slunečné a teplé počasí, opouštěli mnozí město a přicházeli právě sem za koupáním, rekreací a odpočinkem. Někdy se tady také sešlo i více než 45 tisíc osob.
Celý článek / zobrazeno 2062x
Severní část bývalé Lípové ulice v Trnovanech

Severní část bývalé Lípové ulice v Trnovanech

3.6 16 10:21 Při potoku Bystřice protékajícího přes kdysi samostatnou obec Trnovany, vznikala zástavba domů lemovaná lipovým stromořadím, což ulici vyneslo i pojmenování Lípová. Po překlenutí zapáchajícího potoka plného splašků a nečistot v roce 1908, vznikl uprostřed trnovanské návsi parčík se zachovalým stromořadím lip. Trnovanská náves vedla po obou stranách potoka a zůstalo tomu tak i po jeho překlenutí. Původní domy patřily ještě k nízkým stavbám vesnického typu - většinou se šindelovými nebo doškovými střechami. Po někdejších venkovských staveních však už do dnešní doby nezůstaly téměř žádné památky. To jako důsledek průmyslově a moderně se rozvíjející vesnice v poslední třetině 19. století a praktické propojení v zástavbu městského typu.
Celý článek / zobrazeno 2475x
Historická lékárna v Mlýnské ulici

Historická lékárna v Mlýnské ulici

27.5 16 08:19 Druhá samostatná teplická lékárna vznikla v revolučním roce 1848 na horním konci Mlýnské ulice v domě čp. 6 a nesla původně název U Vděčnosti. Jednalo se o dvouposchoďový osmiosý dům, původně zvaný U rakouského císaře, postavený už ve třicátých letech 19. století, jehož skrovnou ozdobou jsou římsy nad i pod okny volutových, listovým motivem dekorovaných konzolách. Dům má ve třetí a čtvrté ose umístěn portál lékárny, rámovaný po obou stranách baňatými akanty a palmetami zdobenými sloupy ve tvaru velkých svícnů, postavených na vysokých piedestalech. Ty jsou ukončeny plastikami sov, které mají zřetelně symbolizovat vysokou učenost lékárnického povolání.
Celý článek / zobrazeno 2722xBývalá Myslivecká ulice v roce 1984 Bývalá Myslivecká ulice v roce 1984
19.5 16 08:06Název Myslivecká ulice v Teplicích najdete dnes už jenom na starých mapách a na dávných pohlednicích. Vedla od bývalé Zámecké brány u zámku kolem severního okraje Zámecké zahrady. Pojmenování vzniklo podle domku panského myslivce v severozápadní části Zámecké zahrady. První zástavbu z konce 18. a z počátku 19. století tvořily zdejší hostince, které při svých procházkách navštěvovali Tepličané i četní lázeňští hosté. Další zástavba v této ulici začala vznikat v rozmezí několika dalších desetiletí. První klasicistní budovy, pocházející z doby po roce 1840, byly v závěru 19. století přestavěny a upraveny podle dobového vkusu. Po pravé straně směrem od Duchcova do Teplic stála dlouhá zeď, která oddělovala Zámeckou zahradu od městské ulice. Tuto zeď bylo možné zaznamenat ještě i po druhé světové válce, ale v další době lidového státu došlo ke zboření její severozápadní části při Myslivecké ulici. Tou dobou též zanikl i myslivecký dům, podle něhož obdržela ulice svůj název.
Celý článek / zobrazeno 3785x
Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů
10.5 16 12:46Dnešní příspěvek ze starých Teplic je pozvánka do Regionálního muzea. Na Facebooku existuje velice populární skupina pod názvem - Po stopách zaniklých hospod. Každý, kdo vlastní nějakou fotografii zaniklé hospody, se s ní zde může pochlubit. Pozadu nezůstává ani muzeum, které své sbírkové historické pohlednice teplických restaurací vystavuje v květnu jako exponát měsíce. Jedná se o fotoprocházku po teplických restauracích, hotelech a kavárnách. Fotografie s doprovodným textem i mluveným slovem shlédnete ve foyer teplického zámku. Vstup je volný. Malá ochutnávka z fotografií je v úvodu článku a pod ním.
Celý článek / zobrazeno 3326x
Dominanta Trnovan před odstřelem Dominanta Trnovan před odstřelem
5.5 16 10:16V roce 1900 dosáhl počet obyvatel Trnovan téměř 12 500 a počet domů se blížil k sedmi stům, získala tato obec vzhled města. Zvláště když tudy od roku 1895 začaly projíždět tramvaje elektrické malodráhy. Přesto ale Trnovany zůstávaly oficiálně jen venkovskou obcí, a to až do roku 1910, kdy konečně získaly status města. Přerod z vesnice na město nastal však už dřív ve vzhledu a charakteru výstavby. Ten byl patrný tím, že mnohé z domů výrazně překročily běžný venkovský rámec a nabíraly stále více podobu městské zástavby. Na rohu dnešní Masarykovy a ulice U Červeného kostela v centru Trnovan stával ještě počátkem 20. století jednopatrový dům s živností a předzahrádkou. Ten roku 1912 ustoupil nové vznosné dominantní budově, ve které byla umístěna restaurace a kavárna Lípa. Až teprve v pozdější době po druhé světové válce přestala budova sloužit restauračním účelům. Naposledy, v sedmdesátých letech 20. století, byla v její přízemní části umístěna prodejna novin a tabáku.
Celý článek / zobrazeno 3142x
Zaniklá zástavba v bývalé Edmundově ulici Zaniklá zástavba v bývalé Edmundově ulici
4.5 16 10:06Ulice U Divadla, táhnoucí se po východním okraji zbořených středověkých hradeb, vznikla ve čtyřicátých letech 19. století a původně se jmenovala Edmundova. Stály v ní klasicistní domy rozličných tvarů, velikostí i s různými poschodími, v nichž nechyběly četné restaurační a vinárenské podniky. V popředí spatříme dům Kronprinz (Korunní princ), ve kterém sídlil populární hostinec Josefine Bar, po druhé světové válce známý jako Aktual club. Nad ním pak směrem ke Královské třídě stály další domy s názvy Stadt Königswart (Město Kynžvart), Elefant (Slon), Heilquelle (Léčivý pramen), Prinz Rohan (Princ Rohan) a Stadt Ischl (Město Ischl).
Celý článek / zobrazeno 1268x
Doubravská hora neboli Doubravka Doubravská hora neboli Doubravka
28.4 16 08:12Doubravská hora v nadmořské výšce 393 metrů nad mořem je zalesněný znělcový vrch východním směrem od Teplic, který patří jako neodmyslitelná charakteristická silueta nejen k nejstarším lázním v Čechách, ale rovněž i k celému širokému okolí. Hrad Doubravka leží 1 kilometr východně od Teplic. Byl postaven Janem Illburgem z Vřesovic v roce 1478. Na přelomu 16. a 17. století Vilém Vchynský přestavěl hrad na pevnost, přičemž jej vyzbrojil důkladným arzenálem - důkazem je část děla z Doubravské hory v teplickém muzeu.
Celý článek / zobrazeno 2646x
Výhled z Krupské k Rudolfovu náměstí Výhled z Krupské k Rudolfovu náměstí
21.4 16 08:42Snímek, který byl pořízen v roce 1910 ukazuje, jak to vypadalo v místech u bývalé Krupské brány, bezmála století po jejím zboření. Původně se tudy vyjíždělo z opevněného centrálního jádra města směrem na Šanov, Prahu a Trnovany. Tento prostor, v němž se setkávalo několik městských ulic měl několik názvů. Říkávalo se mu U Krupské brány, Rudolfovo náměstí, ale také "Točna", neboť sem ze všech stran kolem směřovaly ulice Krupská, Edmundova, Královská třída, Nádražní třída a dnešní ulička U Krupské brány.
Celý článek / zobrazeno 1898x
 Vojenské ústavy v Lípové ulici Vojenské ústavy v Lípové ulici
15.4 16 09:03Léčivé prameny v Teplicích a Šanově nevyužívali jenom místní nebo lázeňští hosté, ale účinně pomáhaly též při léčbě zraněných vojáků. To se stalo rovněž přičiněním toho, že za sedmileté války v 18. století rakouská císařovna Marie Terezie a pruský král Friedrich uzavřeli mezi svými válčícími stranami dohodu o léčení vojáků obou stran v Teplicích, které ležely těsně při hranicích obou monarchií. Tak lázeňské Teplice získaly status neutrálního města, čímž byly navíc ušetřeny veškerých válečných útrap. A tak se po každé bitvě v teplických lázních vždy zvýšil i počet vojenských pacientů z obou válčících stran.
Celý článek / zobrazeno 1904x
Okolí hotelu Centrál v Dlouhé ulici Okolí hotelu Centrál v Dlouhé ulici
8.4 16 09:29Snímek pořízený ještě před první světovou válkou patří dnes již ke zcela historickým, neboť zachycuje někdejší hotel s kavárnou Centrál i s dalšími domy v Dlouhé ulici, které byly po roce 1973 zbourány. V těchto místech stával v 16. století městský pivovar, který nechal roku 1586, v době sporu s měšťany o vaření piva, tehdejší majitel teplického panství Radslav Vchynský uzavřít, přičemž tyto prostory pak sloužily jako masné krámy. K jejich zbourání sice došlo až roku 1890, ale pojmenování "U Masných krámů" zde zůstalo až do sedmdesátých let 20. století.
Celý článek / zobrazeno 2293x
Někdejší mlýn a pozdější vozovna tramvají na okraji Trnovan Někdejší mlýn a pozdější vozovna tramvají na okraji Trnovan
1.4 16 09:34K založení mlýna na okraji Trnovan směrem k Novosedlicím se vztahuje pozoruhodné vyprávění o tesaři a jeho dílu, kterým byla dosti neobvyklá sekačka na vodní pohon. Při svém léčebném pobytu v Teplicích roku 1712 ji též obdivoval ruský car Petr Veliký. Právě ten přemlouval tesaře, aby se vydal do Ruska a v Petrohradu postavil to samé zařízení jako v Teplicích. Šikovný řemeslník skutečně poslechl, neboť se mu jednalo o velmi slušnou přislíbenou finanční odměnu od samotného cara. Skutečně tak do Petrohradu dorazil a kromě sjednané práce tam navíc postavil ještě pilu. Byl za to dobře odměněn, ale car jej poté nechtěl jen tak propustit ze svých služeb. Tesař se tam však setkal se známým, který jeho vydělané peníze dopravil do Teplic, a když se mu po čase naskytla příležitost, podařilo se mu z Ruska uprchnout do svojí vlasti. Tento příběh se potom rovněž stal podkladem k opeře "Car a tesař".
Celý článek / zobrazeno 1784x
Dávná údržba komunikací v lázeňských Teplicích Dávná údržba komunikací v lázeňských Teplicích
18.3 16 10:34O teplických lázních a zdejší historii, o významných osobnostech, které město navštěvovaly, o divadelnictví i tradici koncertů, právě tak jako o pozoruhodné architektuře či celkovém životě Teplic toho bylo napsáno už mnoho. Snad se zapomnělo jenom na jednu věc. Aby vyhlášené město, o kterém se hovořilo jako o "Malé Paříži", patřilo ke skutečně reprezentativním ve všech směrech, muselo se mu zároveň dostávat velké péče ve formě nekonečných úprav, údržby a úklidu zdejších vozovek, chodníků i parkových cest. O to vše se tehdy svědomitě starali majitelé přilehlých objektů, ale zároveň také radnice. Na to městský rozpočet nikdy nezapomínal, takže město zaměstnávalo řadu metařů i dalších pomocných pracovníků. Dlouhou dobu patřila košťata s vozíky metařů k jedinečným úklidovým četám ve městě. Je třeba konstatovat, že čištění městských ulic probíhalo tradičně perfektně a příkladně. Pro nečistoty a nepořádek zkrátka nebylo v Teplicích místo a s takovýmto dojmem odtud obvykle odjížděli všichni hosté. Vedení města i lázní si na tom mnoho zakládalo a tepličtí metaři plnili vždy pečlivě své povinnosti. Během roku tak uklízeli smetí a v zimě zase shrabávali a metli sníh.
Celý článek / zobrazeno 1126x
Nejstarší tržiště v Teplicích Nejstarší tržiště v Teplicích
18.3 16 10:25Trhy na bývalém Tržním, dnes náměstí Svobody, měly dlouholetou tradici, která sahala až do dob středověku. Hlavní trh se konal v den svatého Jana Křtitele, tj. 24. června. Písemně je doložen už rokem 1389, ale z nepřímých údajů se dá usuzovat, že se konal již v roce 1315 a možná dokonce ještě dříve. Povolení k druhému jarmarku na den svatého Havla (16. října), získaly Teplice roku 1508 a další právo konat trhy udělil císař Leopold v roce 1675, takže se náměstí zaplňovalo trhovci ještě na Tři krále a na den svatého Jiljí (1. září).
Celý článek / zobrazeno 1941x
Hlavní nádraží v Teplicích Hlavní nádraží v Teplicích
11.3 16 09:35Do Teplic byla železnice zavedena hlavně v souvislosti s potřebou dopravovat uhlí z okolních dolů do Ústí nad Labem a odtud po železnici nebo lodní cestou dál do jiných míst. Trať tak posloužila většímu obchodování s uhlím, ale zároveň byla využita též k dopravě cestujících, kteří do Teplic směřovali především do lázní, které jim měly navrátit jejich zdraví.
Celý článek / zobrazeno 3064x
Zobrazeno 61 - 75 z 605
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... | »

ANKETA: Zkusme společně zjistit, kterou městskou investici pro Teplice by většina z nás upřednostnila. Vyberte, která by to měla být podle Vás.

Nové městské koupaliště
306
Cyklostezka k vodní nádrži Barbora
124
Most přes Pražskou ulici pro pěší a cyklisty, propojení Letné a Janáčkových sadů pod Doubravkou
69

Celkem odpovídalo: 499

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: