STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Úterý, 19. září'17, svátek má Zita.
Loďky na teplických rybnících

Loďky na teplických rybnících

19.7 16 12:52 Teplice řeku nemají, takže lodní doprava zde nepřicházela v úvahu. Na území dnešního města se však nacházelo několik rybníků, které se dalo využít nejen k chovu ryb, ke koupání, plavání, ale zároveň také k rekreaci ve formě jízd na lodičkách. K tradičním projížďkám teplických šlechticů, lázeňských hostů, ale i další honorace a milovníků romantické plavby po vodě sloužil nejčastěji Horní rybník v Zámecké zahradě. Ve starých dobách pořádala knížecí rodina na Horním rybníku večerní vyjížďky na gondolách a hudebníci na nich hráli Mozartovy i jiné klasicistní melodie. Při okraji rybníku stával později rovněž dřevěný secesní pavilon, který v zimě sloužil bruslařům a v létě zase jako přístaviště loděk. K jeho zbourání došlo koncem třicátých let 20. století, krátce před druhou světovou válkou. Veslování a projížďky na rybníku se však provozovaly ještě také krátce po roce 1945. Loďkám zde však sloužila i další dřevěná stavba − tzv. malé přístaviště, které přečkalo až do dnešních časů.
Celý článek / zobrazeno 2035x
Někdejší venkovský ráz lázeňského Šanova

Někdejší venkovský ráz lázeňského Šanova

15.7 16 08:54 Malá vesnička Šanov v těsném sousedství Teplic patřila v předhusitské době k teplickému klášteru, v 15. století k vřesovickému panství Doubravská hora a po spojení obou dominií v 16. století k teplickému velkostatku. Ze 16. století pak už také pocházejí zprávy o využívání zdejších léčivých pramenů, které se tehdy volně vylévaly na povrch a mísily se s vodou mokřin a potoků, z nichž největší byl potok Bystřice. V průběhu 18. století se tu ve větší míře už k léčení využívaly některé prameny - zejména sirný, hadí a kamenný. Zcela první lázeňskou budovou se v Šanově staly Sirné lázně v roce 1702, které však již dávno neexistují. Postupně se zde věnovala větší pozornost i ostatním jednoduše ohrazeným pramenům, kolem nichž se budovy stavěly až později.
Celý článek / zobrazeno 2008x
Lázeňský pavilonek léčivých pramenů v parku pod divadlem

Lázeňský pavilonek léčivých pramenů v parku pod divadlem

3.7 16 17:36 Roku 1825 nechali majitelé teplického panství Clary - Aldringenové postavit zděnou kolonádu v parku mezi Panským domem a místem bývalého prvního židovského hřbitova pod současným Krušnohorským divadlem. Jejím posláním bylo zdobit tehdejší Špitálskou zahradu a zároveň reprezentovat teplické lázeňství, včetně čilého společenského života. Zděná kolonáda měla půdorys poněkud otevřené podkovy, rozšířená na obou koncích o krátká uzavřená křídla. V jednom z nich ukončoval halu společenský salonek, na opačném levém konci zase přístavek na způsob antického chrámku, v němž vytékal pramen a prodávaly se minerální vody, rozličné lázeňské potřeby, pohlednice i suvenýry. Tuto část, na níž je nápis Trinkhalle, můžeme také spatřit na našem sto let starém snímku z roku 1916. Vlastní kolonáda byla tvořena sloupovým ochozem toskánského typu. Klasicistní architektura pak vynikala čtyřiceti dórskými sloupy a otevírala se jižním směrem k lázním. Promenádní kolonáda vévodila celému okolí dnešního lázeňského parku, přičemž hosté se zde hemžili jako při současném tradičním zahajování lázeňské sezony.
Celý článek / zobrazeno 1579xLázeňský park - též zvaný jako Císařský park Lázeňský park - též zvaný jako Císařský park
24.6 16 09:33V těsné blízkosti lázeňských Teplic stávala na březích potoka Bystřice kdysi malá vesnička Šanov, která v předhustitské době patřila k teplickému klášteru, v 15. století k vřesovickému panství Doubravská hora a po spojení obou dominií v 16. století k teplickému velkostatku. Podle etymologického výkladu název Šanov znamenal krásnou nivu či luh, čemuž toho místo skutečně odpovídalo. O půvab Šanova se tak nejprve zasloužila matka příroda a později i lidé. Ze 16. století se dochovaly zprávy o využívání šanovských léčivých pramenů, které tehdy běžně samovolně vyvěraly na povrch a mísily se s vodou zdejších potoků. V průběhu 18. století se už ve větší míře začaly využívat tři velice účinné prameny - Sirný, Hadí a Kamenný, takže se dosud nevýznamná osada postupně stávala lázeňským střediskem, rovnocenným s Teplicemi.
Celý článek / zobrazeno 953x
Teplická plovárna s termální vodou v Zámecké zahradě Teplická plovárna s termální vodou v Zámecké zahradě
23.6 16 10:56K předchůdcům plováren patřily v okolí Teplic především upravené rybníky, které se nacházely zejména na území kdysi samostatných Trnovan. První samostatná plovárna pak vznikla roku 1878 na západním okraji bývalého trnovanského parku, která dosloužila ještě před druhou světovou válkou. Další teplickou plovárnu, tentokrát na jižním okraji Zámecké zahrady, postavila roku 1932 firma Lederer a Bloch. Plavání v bazénu s teplou termální vodou, která v Teplicích vyvěrala, připomínalo trochu plavání v moři. Předností koupaliště se stala zejména teplota vody pohybující se kolem 22 stupňů Celsia a rovněž malebná poloha chráněná okolním parkem. Kromě bazénů se tady nacházela také restaurace, kavárna, kadeřnický kiosek a ping pong. Přilehlé udržované louky lákaly k nejrůznějším hrám, ke slunění i k odpočinku. Koupaliště navštěvovali jak místní obyvatelé, tak zejména lázeňští hosté, kterým plovárna sloužila jako relaxační místo. Koupaliště vyhledávali mnozí i pro zdejší výuku plavání i možnost seskoku z dominantní desetimetrové věže.
Celý článek / zobrazeno 1643x
Zaniklé Kamenné lázně a pavilón Bohyně Hygieie Zaniklé Kamenné lázně a pavilón Bohyně Hygieie
20.6 16 09:59Nedaleko Teplic, na březích potoka Bystřice, stávala kdysi jen malá vesnička Šanov, která v předhusitské době patřila k teplickému klášteru, v 15. století k vřesovickému panství Doubravská hora a po spojení obou dominant v 16. století k teplickému velkostatku.
Celý článek / zobrazeno 4512x
Dolní část Mlýnské ulice před zbořením Dolní část Mlýnské ulice před zbořením
20.6 16 09:53Zástavba Mlýnské ulice v Teplicích vznikala postupně při silnici z Teplic do Prahy již od první čtvrtiny 19. století, přičemž vytvořila spojnici mezi lázeňskými Teplicemi, lázeňským Šanovem a předměstím při Pražské ulici směrem na Bystřany. Za své pojmenování vděčí ulice bývalým třem mlýnům, stávajícím tehdy na břehu Kočičího potoka, který původně protékal zcela volně směrem od dnešních Císařských lázní, kde stával tzv. horní mlýn, a dále při silnici až k hotelu Neptun, kam se jeho vody vlévaly do potoka Bystřice.
Celý článek / zobrazeno 1985x
Štěpánovo náměstí koncem 19. století Štěpánovo náměstí koncem 19. století
15.6 16 09:39Dnes byste pojmenování Štěpánovo náměstí v Teplicích hledali marně. Původně se jednalo o Mlýnské náměstí. kde se nacházel tzv. horní mlýn, na jehož místě vznikly později Císařské lázně. Ano, řeč je o náměstí pod Císařskými lázněmi, kde se dnes střetává ulice U Císařských lázní s Mlýnskou a Rooseveltovou. Nás kolorovaný snímek tohoto náměstí, pořízený z budovy Císařských lázní, vznikl v posledních letech 19. století, konkrétně v období let 1896 až 1899. Důkazem toho je budova na snímku zcela vlevo. Původně se jednalo o hotel U Pruského krále z roku 1823, ve kterém též bydlel a tvořil hudební skladatel Richard Wagner. Hotelové služby zde byly poskytovány až do roku 1896, kdy se z věhlasné dvouposchoďové budovy stal hlavní poštovní teplický úřad. V německém provedení je tento název patrný uprostřed budovy nad balkonem v prvním poschodí. Že se nejedná o snímek z počátku 20. století pak zase dokládá skutečnost, že zde ještě nevidíme vozy, elektrické vedení ani koleje teplických tramvají, které sem byly zavedeny roku 1900. Název Štěpánovo náměstí vznikl podle návštěvy královského místodržícího - arcivévody Štěpána v Teplicích. Ten se zde objevil poprvé roku 1841 a při jeho druhém pobytu v roce 1844 došlo k přejmenování Mlýnského náměstí na Štěpánovo.
Celý článek / zobrazeno 1484x
Oblíbený rybník Anger v Trnovanech Oblíbený rybník Anger v Trnovanech
10.6 16 08:31Krásný rybník Anger mezi Trnovany a Proboštovským parkem si udržoval svoji původní přírodní podobu až do roku 1922, kdy jej upravila trnovanská obec na koupaliště. Tato vodní plocha byla nazývána nadneseně rovněž jako "říční lázně". Kromě plného vybavení od písčité pláže, převlékacích kabinek, stánků s občerstvením a vyhrazených částí pro plavce a loďky, zde promítalo ještě letní kino a v neděli navíc vyhrával orchestr. Proto jste tady také zvláště o nedělích nalezli břehy obležené stovkami lidí. Pokud panovalo slunečné a teplé počasí, opouštěli mnozí město a přicházeli právě sem za koupáním, rekreací a odpočinkem. Někdy se tady také sešlo i více než 45 tisíc osob.
Celý článek / zobrazeno 2133x
Severní část bývalé Lípové ulice v Trnovanech Severní část bývalé Lípové ulice v Trnovanech
3.6 16 10:21Při potoku Bystřice protékajícího přes kdysi samostatnou obec Trnovany, vznikala zástavba domů lemovaná lipovým stromořadím, což ulici vyneslo i pojmenování Lípová. Po překlenutí zapáchajícího potoka plného splašků a nečistot v roce 1908, vznikl uprostřed trnovanské návsi parčík se zachovalým stromořadím lip. Trnovanská náves vedla po obou stranách potoka a zůstalo tomu tak i po jeho překlenutí. Původní domy patřily ještě k nízkým stavbám vesnického typu - většinou se šindelovými nebo doškovými střechami. Po někdejších venkovských staveních však už do dnešní doby nezůstaly téměř žádné památky. To jako důsledek průmyslově a moderně se rozvíjející vesnice v poslední třetině 19. století a praktické propojení v zástavbu městského typu.
Celý článek / zobrazeno 2545x
Historická lékárna v Mlýnské ulici Historická lékárna v Mlýnské ulici
27.5 16 08:19Druhá samostatná teplická lékárna vznikla v revolučním roce 1848 na horním konci Mlýnské ulice v domě čp. 6 a nesla původně název U Vděčnosti. Jednalo se o dvouposchoďový osmiosý dům, původně zvaný U rakouského císaře, postavený už ve třicátých letech 19. století, jehož skrovnou ozdobou jsou římsy nad i pod okny volutových, listovým motivem dekorovaných konzolách. Dům má ve třetí a čtvrté ose umístěn portál lékárny, rámovaný po obou stranách baňatými akanty a palmetami zdobenými sloupy ve tvaru velkých svícnů, postavených na vysokých piedestalech. Ty jsou ukončeny plastikami sov, které mají zřetelně symbolizovat vysokou učenost lékárnického povolání.
Celý článek / zobrazeno 2804x
Bývalá Myslivecká ulice v roce 1984 Bývalá Myslivecká ulice v roce 1984
19.5 16 08:06Název Myslivecká ulice v Teplicích najdete dnes už jenom na starých mapách a na dávných pohlednicích. Vedla od bývalé Zámecké brány u zámku kolem severního okraje Zámecké zahrady. Pojmenování vzniklo podle domku panského myslivce v severozápadní části Zámecké zahrady. První zástavbu z konce 18. a z počátku 19. století tvořily zdejší hostince, které při svých procházkách navštěvovali Tepličané i četní lázeňští hosté. Další zástavba v této ulici začala vznikat v rozmezí několika dalších desetiletí. První klasicistní budovy, pocházející z doby po roce 1840, byly v závěru 19. století přestavěny a upraveny podle dobového vkusu. Po pravé straně směrem od Duchcova do Teplic stála dlouhá zeď, která oddělovala Zámeckou zahradu od městské ulice. Tuto zeď bylo možné zaznamenat ještě i po druhé světové válce, ale v další době lidového státu došlo ke zboření její severozápadní části při Myslivecké ulici. Tou dobou též zanikl i myslivecký dům, podle něhož obdržela ulice svůj název.
Celý článek / zobrazeno 3893x
Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů
10.5 16 12:46Dnešní příspěvek ze starých Teplic je pozvánka do Regionálního muzea. Na Facebooku existuje velice populární skupina pod názvem - Po stopách zaniklých hospod. Každý, kdo vlastní nějakou fotografii zaniklé hospody, se s ní zde může pochlubit. Pozadu nezůstává ani muzeum, které své sbírkové historické pohlednice teplických restaurací vystavuje v květnu jako exponát měsíce. Jedná se o fotoprocházku po teplických restauracích, hotelech a kavárnách. Fotografie s doprovodným textem i mluveným slovem shlédnete ve foyer teplického zámku. Vstup je volný. Malá ochutnávka z fotografií je v úvodu článku a pod ním.
Celý článek / zobrazeno 3423x
Dominanta Trnovan před odstřelem Dominanta Trnovan před odstřelem
5.5 16 10:16V roce 1900 dosáhl počet obyvatel Trnovan téměř 12 500 a počet domů se blížil k sedmi stům, získala tato obec vzhled města. Zvláště když tudy od roku 1895 začaly projíždět tramvaje elektrické malodráhy. Přesto ale Trnovany zůstávaly oficiálně jen venkovskou obcí, a to až do roku 1910, kdy konečně získaly status města. Přerod z vesnice na město nastal však už dřív ve vzhledu a charakteru výstavby. Ten byl patrný tím, že mnohé z domů výrazně překročily běžný venkovský rámec a nabíraly stále více podobu městské zástavby. Na rohu dnešní Masarykovy a ulice U Červeného kostela v centru Trnovan stával ještě počátkem 20. století jednopatrový dům s živností a předzahrádkou. Ten roku 1912 ustoupil nové vznosné dominantní budově, ve které byla umístěna restaurace a kavárna Lípa. Až teprve v pozdější době po druhé světové válce přestala budova sloužit restauračním účelům. Naposledy, v sedmdesátých letech 20. století, byla v její přízemní části umístěna prodejna novin a tabáku.
Celý článek / zobrazeno 3224x
Zaniklá zástavba v bývalé Edmundově ulici Zaniklá zástavba v bývalé Edmundově ulici
4.5 16 10:06Ulice U Divadla, táhnoucí se po východním okraji zbořených středověkých hradeb, vznikla ve čtyřicátých letech 19. století a původně se jmenovala Edmundova. Stály v ní klasicistní domy rozličných tvarů, velikostí i s různými poschodími, v nichž nechyběly četné restaurační a vinárenské podniky. V popředí spatříme dům Kronprinz (Korunní princ), ve kterém sídlil populární hostinec Josefine Bar, po druhé světové válce známý jako Aktual club. Nad ním pak směrem ke Královské třídě stály další domy s názvy Stadt Königswart (Město Kynžvart), Elefant (Slon), Heilquelle (Léčivý pramen), Prinz Rohan (Princ Rohan) a Stadt Ischl (Město Ischl).
Celý článek / zobrazeno 1350x
Zobrazeno 61 - 75 z 613
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... | »

ANKETA: Jak tipujete Vy? Rozhodne se teplický primátor Jaroslav Kubera kandidovat na prezidenta České republiky?

Ano
67
Ne
56

Celkem odpovídalo: 123

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: