STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Pondělí, 29. května'17, svátek má Maxmilián a Maxim.
Zaniklé panorama starých Teplic

Zaniklé panorama starých Teplic

7.1 16 13:03 Na starém snímku z přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století, pořízený z oblasti Letné nad zástavbou Pražské ulice, spatříme již velmi dávné panorama Teplic a zároveň i původní zástavbu při Pražské ulici. V místech křižovatky, kde Pražská ulice přechází v Mlýnskou a vpravo odbočuje ulice U Kamenných lázní s ulicí U Hadích lázní směrem do lázeňského Šanova, je dobře vidět někdejší dominantní dům Severní hvězda, který stával naproti dnes již rovněž zaniklému hotelu Neptun.
Celý článek / zobrazeno 2542x
Vánoční povětrnost v průběhu staletí v Teplicích

Vánoční povětrnost v průběhu staletí v Teplicích

15.12 15 14:33 Období Vánoc patří z hlediska počasí mezi nejsledovanější v celém roce. Aby celá vánoční idyla získala pravé vánoční kouzlo, měla by se podle očekávání odít v bílý a mírně mrazivý háv, který nejkrásnější svátky roku ještě umocní. Avšak právě bílé a zasněžené Vánoce zůstávají každým rokem naprosto nejistou a nevyzpytatelnou záležitostí, na kterou si nedokáží vsadit ani ti nejlepší meteorologové na světě. Vánoční dny v Čechách často kromě hor provází oteplení, které má zejména v Teplicích vysokou pravděpodobnost, neboť lázeňské město se nachází v poměrně teplém údolí závětrné fénové oblasti Krušných hor. K tomu přispívá i malá nadmořská výška, takže například hlavní nádraží dosahuje pouhých 230 metrů nad mořem.
Celý článek / zobrazeno 2298x
Restaurace na Doubravce vznikla v troskách bývalého hradu

Restaurace na Doubravce vznikla v troskách bývalého hradu

11.12 15 09:53 Stavbu hradu na Doubravské hoře povolil roku 1478 král Vladislav Jagelonský Janu Ilburkovi z Vřesovic. Na přelomu 16. a 17. století majitel teplického panství Vilém Vchynský nechal hrad přestavět na pevnost, kterou vybavil velkým zbrojním arzenálem. Tato skutečnost pak sehrála svoji roli v následujících válkách. Za třicetileté války se o opevněný hrad sváděly urputné boje mezi císařským, saským a švédským vojskem. Po nejrůznějších špatných zkušenostech, aby se zabránilo dalším obléháním a nesmírnému utrpení zdejšího obyvatelstva v celé okolí oblasti kolem strategického místa, přikázal po skončení třicetileté války nový majitel panství Maxmilián Aldringen spálit hradní věže a odbourat část opevnění. Na příkaz krajského hejtmana pak v roce 1655 došlo ke zboření i dalších částí, takže hrad zůstal v ruinách a troskách, přičemž přístup na Doubravskou horu byl pro veřejnost zakázán.
Celý článek / zobrazeno 2938xTragické železniční a tramvajové nehody Tragické železniční a tramvajové nehody
4.12 15 10:26V tomto článku si připomínáme některé z tragických nehod kolejové dopravy na Teplicku i v Ústí nad Labem. Za dobu provozu elektrické úzkorozchodné dráhy v letech 1895 až 1959 došlo v Teplicích i v jejich okolí k několika střetům tramvají mezi sebou, ke střetům městských autobusů s vlaky, ale právě tak i ke střetům tramvají s chodci i povozy, při nichž umírali nejen lidé, ale i zvířata. Již ve druhém roce své existence přejela 7. srpna 1896 tramvaj jedoucí z Dubí na přejezdu u Rudolfovy hutě, třináctiletého hluchoněmého, syna hostinského Gleissnera, a to tak nešťastně,že postižený na místě zemřel. Při této tragické nehodě byla ovšem zdůrazněna nevina jízdního personálu, který neúspěšně použil zvukové znamení i brzdy.
Celý článek / zobrazeno 2290x
Pohled na lázeňský Šanov a Doubravskou horu roku 1830 Pohled na lázeňský Šanov a Doubravskou horu roku 1830
27.11 15 08:22Lázeňský Šanov je umístěn nedaleko Teplic ve velmi členité a romantické krajině při potoku Bystřice s četnými přilehlými vyvýšeninami, vrchy a kopci. Na jedné straně je odtud výhled na Krušné hory, na straně druhé na České středohoří. Na posledních výběžcích Českého středohoří se pak také částečně Šanov rozkládá. Podle etymologického výkladu místní jméno Šanov znamená krásnou nivu nebo luh a toto místo tomu rovněž ve skutečnosti odpovídalo. Jeho půvab tady vytvořila příroda i dílo lidí.
Celý článek / zobrazeno 1783x
Dobový obchod s prádlem v Teplicích Dobový obchod s prádlem v Teplicích
20.11 15 09:56Dnešní ulice 28. října se kdysi jmenovala Meissnerova a patřila k velmi elegantním. V přízemních částech často výstavných domů se nacházela dlouhá řada nejrůznějších obchodů i obchůdků, které nabízely nejrůznější sortiment zboží. Také obchodníci malých krámků si byli dobře vědomi významu reklamy a mnoho z nich k tomu využívalo též pohlednic, které pak návštěvníci města a především zdejších lázní, posílali jako pozdravy svým rodinám a přátelům. Někdy až překvapuje, že se dochovalo mnohem více spíše malých krámečků než předních a velkých obchodů. Z dobových snímků pak můžeme porovnávat, jak se postupně měnily výkladní skříně, způsoby aranžování výloh i provedení firemních tabulí.
Celý článek / zobrazeno 2484x
Královská třída, ze které vychází Lípová ulice Královská třída, ze které vychází Lípová ulice
12.11 15 10:02Roku 1840 vznikla proti lázeňskému parku, zvaném tehdy Spittelgarten (Špitálská zahrada), na úseku od bývalé Krupské brány k Mlýnskému náměstí u současných Císařských lázní, výhodně položená a situované Královská třída - dnešní ulice U Císařských lázní, zastavěná jen z jedné strany a tehdy zkrášlená ještě řadou vzrostlých topolů podél parkové zídky.
Celý článek / zobrazeno 1859x
Staré nádraží v Řetenicích Staré nádraží v Řetenicích
6.11 15 08:52V roce 1866 započala stavba 10,1 km dlouhé železniční tratě Teplice-Duchcov, která navazovala na stávající Ústecko-teplickou dráhu. Přes veškeré nepříznivé události tehdejší prusko-rakouské války, však otevření trati nastalo již 15. července roku 1867. A právě tehdy byla také veřejnému provozu odevzdána stanice Řetenice, první zastávka na prodloužené trati z Teplic do Duchcova. Nádraží se ovšem nenacházelo v takové podobě jakou známe dnes. Původní dráha byla jednokolejná, až teprve roku 1873 došlo k postavení druhé koleje do Řetenic a následujícího roku do Oldřichova. Zřízení dráhy znamenalo velký pokrok, v jehož důsledku se z původní vesnice Řetenice, obývané zejména sedláky, stalo poměrně rušné průmyslové místo. V blízkosti nádraží vznikaly přitom významné průmyslové podniky, které s ním měly vlečkové spojení. Ještě více stoupla přeprava z Řetenic po výstavbě a otevření tratě Řetenice? Liberec, jejíž dílčí část Řetenice? Lovosice byla předána do provozu roku 1897.
Celý článek / zobrazeno 2421x
Kostelní ulice pod děkanským kostelem Kostelní ulice pod děkanským kostelem
23.10 15 08:56Koncem 18. a na počátku 19. století vznikaly poměrně rychle nové klasicistní domy i pod děkanským kostelem a v místech Lázeňského náměstí. Z míst někdejšího, ještě ze všech stran zástavbou uzavřeného Lázeňského náměstí, vedla kdysi směrem vzhůru k děkanskému kostelu svatého Jana Křtitele křivolaká Kostelní ulice. Na našem snímku ji vidíme, jak ještě vypadala v roce 1928. Vidíme zde již neexistující domy, v horní části přilehlé ke kostelní zdi, v nichž sloužila řada obchodů a obchůdků se zbožím, které lákalo návštěvníky lázní. Na snímku vpravo je zachyceno zkosené průčelí dámských lázní, postavených nad starým klenutým bazénem ze 17. století a úplně vpředu se do záběru ještě vešel roh Knížecích lázní. Obě tyto budovy, patřící rodu Clary-Aldringenů, stávaly ještě v první polovině 19. století za pozdně gotickými hradbami města. V roce 1808 se započalo s úpravou a dlážděním Zámeckého náměstí, které se vzápětí rozšířilo Kostelní ulicí až na Lázeňské náměstí a posléze i dále směrem k Sadovým lázním.
Celý článek / zobrazeno 1255x
Dlouhá ulice kolem 20. století Dlouhá ulice kolem 20. století
23.10 15 08:50Dlouhá ulice dlouho tvořila centrum původního uzavřeného celku Teplic. Oproti jiným tehdejším kratším ulicím byla skutečně dlouhá, a proto také získala své pojmenování. Směrem od Duchcova a Bíliny se do ní vjíždělo Bílinskou, nebo-li Zámeckou branou nedaleko zámku. Dlouhá ulice také spojovala dvě hlavní teplická náměstí - Zámecké s Tržním, dnes náměstím Svobody. Největší slávu zažila Dlouhá ulice v 19. století, kdy se tady ubytoval a rovněž procházel slavný německý skladatel Ludvig van Beethoven. Důležitý význam získala ulice i v dalším průběhu 19. století, kdy nabízela množství hotelů, restaurací, vináren, barů, obchodů a nejrůznějších služeb, za kterými přijížděli zájemci až z dalekých míst.
Celý článek / zobrazeno 2534x
Bývalá stráž císaře Františka Josefa I. na Letné Bývalá stráž císaře Františka Josefa I. na Letné
16.10 15 08:36Ve druhé polovině 19. století nechal vybudovat aktivní Horský spolek, který sdružoval zájemce o pěší turistiku a všemožně podporoval rozvoj turistického ruchu, eklektickou pozoruhodnou stavbu, která se stala dílem známého teplického stavitele Gustava Jirsche, který pro ni použil prvky ze všech možných historizujících slohů. Vznikl tak bizarní a poutavý celek s členěným půdorysem a množstvím osobitých detailů. Horský spolek zde pak měl své spolkové místnosti a v patře se též nacházela ubytovna pro studenty na prázdninových cestách, právě tak jako stylová restaurace. Na přelomu 19. a 20. století se v zahradní kavárně během léta konaly večerní symfonické koncerty, které jistě nepostrádaly své kouzlo. Dominantní stavba na Letné, kterou navštěvovali jak Tepličané, tak i množství dalších hostů, dostala vznešené dobové pojmenování Stráž císaře Františka Josefa I.
Celý článek / zobrazeno 1918x
Trnovany na přechodu z vesnice do města Trnovany na přechodu z vesnice do města
9.10 15 11:05Někdejší ves Trnovany, německy Turn, je poprvé písemně zmiňována v jednom pozdějším textu zakládající kapituly litoměřické, jejíž originál se vztahuje k roku 1057. Následující dlouhá staletí se lidé z Trnovan převážně zabývali zemědělstvím a obec se tak nijak nelišila od ostatních. Nejstarší zástavba tady vznikala kolem potoka Bystřice při cestě do Novosedlic. Ještě v roce 1843 se o Trnovanech hovořilo jako o malé klidné vesnici, která čítala pouze 466 obyvatel. Teprve až ve druhé polovině 19. století i tady začal velký rozmach průmyslové výroby, čemuž zajisté napomohla blízkost Teplic, výhodná poloha u císařské silnice a od roku 1858 rovněž železnice z Ústí nad Labem do Teplic. Zvláště od sedmdesátých let 19. století se datuje mimořádně rychlý vzestup této obce díky vzniku různých manufaktur a továren. Jako houby po dešti zde vyrůstaly výrobny keramiky a porcelánového zboží, textilky, kovoprůmyslové, dřevozpracující i další menší podniky. Tím také pro Trnovany začal přerod ze zemědělské vesnice na průmyslové město.
Celý článek / zobrazeno 2448x
Ulice U divadla v roce 1983 Ulice U divadla v roce 1983
2.10 15 09:19Snímek z roku 1983 zachytil pohled směrem od bývalého hotelu Thermia, z rozhraní Masarykovy a ulice U císařských lázní směrem k jihu do ulice U divadla. Vlevo spatříme ještě část budovy Krušnohorského divadla, vpravo se pak táhnou zbytky staré zástavby ulice U divadla. Tudy ve středověku procházela východní část městského opevnění, která svírala původní jádro města. Po zboření hradeb zde začala vznikat přímočará elegantní třída, jdoucí od někdejší Krupské brány dolů jižním směrem. Své původní pojmenování Edmundova získala podle tehdejšího majitele teplického panství, kterým byl Edmund Mořic Clary-Aldringen. Domy v této ulici stávaly po obou stranách. Nacházelo se v nich několik restaurací, pivnic, vináren i nočních podniků nejrůznější úrovně.
Celý článek / zobrazeno 2539x
Teplická okresní nemocnice Teplická okresní nemocnice
24.9 15 10:10V roce 1859 bývalý teplický a sousední chabařovický okres založily společnými silami nemocnici v Krupce. Po prudkém nárůstu obyvatel v sedmdesátých letech 19. století však už počtem padesáti lůžek, ani svým vybavením, nemohla nemocnice potřebám zdravotnictví této lidnaté oblasti zdaleka postačovat. Tím ovšem vznikl problém a zároveň úkol, jak co možná nejrychleji a nejefektivněji vybudovat zcela nové a mnohem rozsáhlejší nemocniční zařízení, které by odpovídalo požadavkům doby.
Celý článek / zobrazeno 2596x
Restaurace U Pramene v Řetenicích s okolím roku 1904 Restaurace U Pramene v Řetenicích s okolím roku 1904
18.9 15 09:33Podle místní pověsti se v Řetenicích mělo nacházet sídlo rytíře Kolostuje, jehož prasátka objevila a proslavila teplické léčivé prameny. Tímto sídlem měl být údajně pozdější starý zájezdní hostinec s dlouhou tradicí, který sloužil již od středověku. Širokým průjezdem z návsi do dvora tudy zajížděli formani se svými vozy, aby tady po zdlouhavých cestách přenocovali a občerstvili se. K přestavbě starého hostince na nový, který známe ze současnosti, došlo v roce 1901. Na paměť rytíře Kolostuje i pověstného objevení teplických léčivých pramenů se zakořenilo pojmenování U Pramene a v průčelí se objevil nápis: "Já to byl, který Teplice proslavil." Původní text ovšem zněl v německém jazyce. Roku 1905 prošly renovací rovněž veškeré interiéry budovy. Tehdejší vybavení prostor pak odpovídalo nárokům, které by reprezentovalo nejedno město. V přízemí byla umístěna restaurace a odtud vedlo široké schodiště do prvního patra ke společenským salónkům. Hlavně se tam však nacházel velmi vkusně zařízený taneční sál s galeriemi, vyzdobenými krásně vyřezávaným dřevěným zábradlím a sloupy. Stěny a stropy pak ještě krášlily štukové reliéfy.
Celý článek / zobrazeno 2202x
Zobrazeno 76 - 90 z 597
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... | »

ANKETA: Zkusme společně zjistit, kterou městskou investici pro Teplice by většina z nás upřednostnila. Vyberte, která by to měla být podle Vás.

Nové městské koupaliště
217
Cyklostezka k vodní nádrži Barbora
97
Most přes Pražskou ulici pro pěší a cyklisty, propojení Letné a Janáčkových sadů pod Doubravkou
50

Celkem odpovídalo: 364

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: