STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Úterý, 19. září'17, svátek má Zita.
Doubravská hora neboli Doubravka

Doubravská hora neboli Doubravka

28.4 16 08:12 Doubravská hora v nadmořské výšce 393 metrů nad mořem je zalesněný znělcový vrch východním směrem od Teplic, který patří jako neodmyslitelná charakteristická silueta nejen k nejstarším lázním v Čechách, ale rovněž i k celému širokému okolí. Hrad Doubravka leží 1 kilometr východně od Teplic. Byl postaven Janem Illburgem z Vřesovic v roce 1478. Na přelomu 16. a 17. století Vilém Vchynský přestavěl hrad na pevnost, přičemž jej vyzbrojil důkladným arzenálem - důkazem je část děla z Doubravské hory v teplickém muzeu.
Celý článek / zobrazeno 2785x
Výhled z Krupské k Rudolfovu náměstí

Výhled z Krupské k Rudolfovu náměstí

21.4 16 08:42 Snímek, který byl pořízen v roce 1910 ukazuje, jak to vypadalo v místech u bývalé Krupské brány, bezmála století po jejím zboření. Původně se tudy vyjíždělo z opevněného centrálního jádra města směrem na Šanov, Prahu a Trnovany. Tento prostor, v němž se setkávalo několik městských ulic měl několik názvů. Říkávalo se mu U Krupské brány, Rudolfovo náměstí, ale také "Točna", neboť sem ze všech stran kolem směřovaly ulice Krupská, Edmundova, Královská třída, Nádražní třída a dnešní ulička U Krupské brány.
Celý článek / zobrazeno 1978x
 Vojenské ústavy v Lípové ulici

Vojenské ústavy v Lípové ulici

15.4 16 09:03 Léčivé prameny v Teplicích a Šanově nevyužívali jenom místní nebo lázeňští hosté, ale účinně pomáhaly též při léčbě zraněných vojáků. To se stalo rovněž přičiněním toho, že za sedmileté války v 18. století rakouská císařovna Marie Terezie a pruský král Friedrich uzavřeli mezi svými válčícími stranami dohodu o léčení vojáků obou stran v Teplicích, které ležely těsně při hranicích obou monarchií. Tak lázeňské Teplice získaly status neutrálního města, čímž byly navíc ušetřeny veškerých válečných útrap. A tak se po každé bitvě v teplických lázních vždy zvýšil i počet vojenských pacientů z obou válčících stran.
Celý článek / zobrazeno 2008xOkolí hotelu Centrál v Dlouhé ulici Okolí hotelu Centrál v Dlouhé ulici
8.4 16 09:29Snímek pořízený ještě před první světovou válkou patří dnes již ke zcela historickým, neboť zachycuje někdejší hotel s kavárnou Centrál i s dalšími domy v Dlouhé ulici, které byly po roce 1973 zbourány. V těchto místech stával v 16. století městský pivovar, který nechal roku 1586, v době sporu s měšťany o vaření piva, tehdejší majitel teplického panství Radslav Vchynský uzavřít, přičemž tyto prostory pak sloužily jako masné krámy. K jejich zbourání sice došlo až roku 1890, ale pojmenování "U Masných krámů" zde zůstalo až do sedmdesátých let 20. století.
Celý článek / zobrazeno 2383x
Někdejší mlýn a pozdější vozovna tramvají na okraji Trnovan Někdejší mlýn a pozdější vozovna tramvají na okraji Trnovan
1.4 16 09:34K založení mlýna na okraji Trnovan směrem k Novosedlicím se vztahuje pozoruhodné vyprávění o tesaři a jeho dílu, kterým byla dosti neobvyklá sekačka na vodní pohon. Při svém léčebném pobytu v Teplicích roku 1712 ji též obdivoval ruský car Petr Veliký. Právě ten přemlouval tesaře, aby se vydal do Ruska a v Petrohradu postavil to samé zařízení jako v Teplicích. Šikovný řemeslník skutečně poslechl, neboť se mu jednalo o velmi slušnou přislíbenou finanční odměnu od samotného cara. Skutečně tak do Petrohradu dorazil a kromě sjednané práce tam navíc postavil ještě pilu. Byl za to dobře odměněn, ale car jej poté nechtěl jen tak propustit ze svých služeb. Tesař se tam však setkal se známým, který jeho vydělané peníze dopravil do Teplic, a když se mu po čase naskytla příležitost, podařilo se mu z Ruska uprchnout do svojí vlasti. Tento příběh se potom rovněž stal podkladem k opeře "Car a tesař".
Celý článek / zobrazeno 1838x
Dávná údržba komunikací v lázeňských Teplicích Dávná údržba komunikací v lázeňských Teplicích
18.3 16 10:34O teplických lázních a zdejší historii, o významných osobnostech, které město navštěvovaly, o divadelnictví i tradici koncertů, právě tak jako o pozoruhodné architektuře či celkovém životě Teplic toho bylo napsáno už mnoho. Snad se zapomnělo jenom na jednu věc. Aby vyhlášené město, o kterém se hovořilo jako o "Malé Paříži", patřilo ke skutečně reprezentativním ve všech směrech, muselo se mu zároveň dostávat velké péče ve formě nekonečných úprav, údržby a úklidu zdejších vozovek, chodníků i parkových cest. O to vše se tehdy svědomitě starali majitelé přilehlých objektů, ale zároveň také radnice. Na to městský rozpočet nikdy nezapomínal, takže město zaměstnávalo řadu metařů i dalších pomocných pracovníků. Dlouhou dobu patřila košťata s vozíky metařů k jedinečným úklidovým četám ve městě. Je třeba konstatovat, že čištění městských ulic probíhalo tradičně perfektně a příkladně. Pro nečistoty a nepořádek zkrátka nebylo v Teplicích místo a s takovýmto dojmem odtud obvykle odjížděli všichni hosté. Vedení města i lázní si na tom mnoho zakládalo a tepličtí metaři plnili vždy pečlivě své povinnosti. Během roku tak uklízeli smetí a v zimě zase shrabávali a metli sníh.
Celý článek / zobrazeno 1174x
Nejstarší tržiště v Teplicích Nejstarší tržiště v Teplicích
18.3 16 10:25Trhy na bývalém Tržním, dnes náměstí Svobody, měly dlouholetou tradici, která sahala až do dob středověku. Hlavní trh se konal v den svatého Jana Křtitele, tj. 24. června. Písemně je doložen už rokem 1389, ale z nepřímých údajů se dá usuzovat, že se konal již v roce 1315 a možná dokonce ještě dříve. Povolení k druhému jarmarku na den svatého Havla (16. října), získaly Teplice roku 1508 a další právo konat trhy udělil císař Leopold v roce 1675, takže se náměstí zaplňovalo trhovci ještě na Tři krále a na den svatého Jiljí (1. září).
Celý článek / zobrazeno 2019x
Hlavní nádraží v Teplicích Hlavní nádraží v Teplicích
11.3 16 09:35Do Teplic byla železnice zavedena hlavně v souvislosti s potřebou dopravovat uhlí z okolních dolů do Ústí nad Labem a odtud po železnici nebo lodní cestou dál do jiných míst. Trať tak posloužila většímu obchodování s uhlím, ale zároveň byla využita též k dopravě cestujících, kteří do Teplic směřovali především do lázní, které jim měly navrátit jejich zdraví.
Celý článek / zobrazeno 3213x
Stará náves v Trnovanech Stará náves v Trnovanech
4.3 16 10:29První zmínka o Trnovanech je v jednom pozdějším textu zakládající listiny kapituly litoměřické, jejíž originál se vztahuje až k roku 1057. Následující dlouhá staletí se lidé v Trnovanech zabývali převážně zemědělstvím. Teprve až v průběhu 19. století zde začíná velký rozvoj průmyslové výroby, čemuž napomohla blízkost Teplic a výhodná poloha u císařské silnice.Zvláště od sedmdesátých let 19. století se datuje mimořádně rychlý vzestup obce. Např. od roku 1876 začal v Trnovanech A. Stellmacher vyrábět fajánsové a porcelánové zboží. V následujících desetiletích pak vzniká více než 10 manufaktur a továren, které produkovaly nejrůznější druhy keramiky. Kromě toho zde rostly jako houby po dešti četné textilní, kovoprůmyslové, dřevozpracující, cihlářské a další menší podniky. Tím začal také pro Trnovany přerod z vesnice na město.
Celý článek / zobrazeno 2195x
Severozápadní strana Zelené ulice 1910 Severozápadní strana Zelené ulice 1910
25.2 16 08:50V průběhu minulých desetiletí zcela zanikla původní zástavba Zelené ulice, která byla rovnoběžná s ulicí Dlouhou, přičemž obě ústily na dřívější Tržní, dnešní náměstí Svobody. V Zelené ulici jste se také mohli setkat s několika pozoruhodnými domy. Právě zde se nacházelo jedno z tradičních tržišť ve městě. Trhovci sídlili především v horní části poblíž dnešního gymnazia na Zeleném rynku, ale obvykle se nejrůznější zelenina prodávala i v celé Zelené ulici. Podle trhů se zeleninou obdržela také ulice své pojmenování.
Celý článek / zobrazeno 1971x
Křižovatka někdejší Nádražní a Uherovy ulice Křižovatka někdejší Nádražní a Uherovy ulice
19.2 16 09:24Pohlednice z počátku 20. století nás přivádí do prostor, kde se stýká bývalá Nádražní, dnes Masarykova ulice s ulicí Uherovou, dnes Kollárovou. Výstavní domy zde začaly vznikat postupně po roce 1858, kdy byla do Teplic zavedena železnice z Ústí nad Labem. Zástavba v těchto prostorách tedy není zdaleka tak stará jako v původním jádru města. Ještě koncem 18. století tudy pouze vedla cesta kolem polí, kterou v těchto místech protínal potok.
Celý článek / zobrazeno 2395x
Zahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku Zahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku
12.2 16 09:08Zahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku vznikl na objednávku hraběte Františka Karla Clary-Aldringena a postavil jej v roce 1732 teplický zednický mistr Kristián Lagler, aby pak poskytoval reprezentační prostředí pro společenské podniky rodu Clary-Aldringenů. V Zahradním a plesovém domě se konaly vznosné plesy aristokratů, sloužil zábavě a kulturnímu vyžití návštěvníků. V 19. století byl už přístupný široké veřejnosti a kolem něho se odvíjel rovněž lázeňský ruch. Od Zahradního sálu vybíhala dlouhá alej do parku, která se stávala místem každodenních promenád lázeňských hostů. Právě zde, roku 1812, při společné procházce Ludwiga van Beethovena a Johanna Wolfganga Goetha, došlo k jejich pověstnému setkání s císařovnou Marií Louisou a jejím doprovodem.
Celý článek / zobrazeno 1892x
Richard Wagner a Teplice Richard Wagner a Teplice
5.2 16 08:46Hudební skladatel Richard Wagner patřil k častým návštěvníkům lázeňských Teplic. Poprvé přijel ještě jako nemluvně - v náručí své matky, která prchala z Lipska, kde se schylovalo k velké bitvě s Napoleonovými armádami. Johanna Wagnerová poznala Teplice už dříve se svým manželem, který se tu léčil, a tak doufala, že v lázeňském městě nalezne ubytování a přečká tu nebezpečné období. V pozdějších letech přijížděl Richard Wagner do Teplic opět s matkou, která se zde řadu let léčila. Když Wagner začal působit jako kapelník dvorní opery v Drážďanech, znamenaly pro něho Teplice vytoužené zátiší, v němž hledal klid, odpočinek a promýšlel tu své další tvůrčí plány. V Teplicích pracoval Wagner na některých svých operách. Například zrod jeho Tannhäusera je spjat s jeho teplickým pobytem v letech 1842 až 1843.
Celý článek / zobrazeno 1986x
Okolí zaniklého hotelu Neptun Okolí zaniklého hotelu Neptun
28.1 16 10:03Na rozhraní Pražské, Mlýnské a Písečné ulice stával kdysi vyhlášený hotel Neptun s renesancizujícími prvky. Okolní zástavba, která postupně spojovala Teplice se Šanovem, vznikala v těchto místech už ve dvacátých a třicátých letech 19. století. Samotný hotel Neptun, který se nacházel na konci Mlýnské ulice, byl postaven roku 1841. Jelikož stál na soutoku dvou potoků - Bystřice, přitékající směrem od Šanova a Kočičího potoka pod dnešní Mlýnskou ulicí, inspirovalo to jeho majitele k tomu, aby dal hotelu charakteristické pojmenování podle vládce vod - Neptunův chrám.
Celý článek / zobrazeno 2691x
Benešovo náměstí vzniklo z někdejšího Koňského trhu Benešovo náměstí vzniklo z někdejšího Koňského trhu
22.1 16 09:09Když v roce 1838 podalo deset teplických měšťanů k zemskému guberniu žádost o zřízení koňského a dobytčího trhu, byl tento požadavek odůvodňován tím, že nikde v blízkém okolí se tyto trhy nekonaly, hospodáři proto nakupovali koně i ostatní dobytek v Sasku, a tím utíkaly z Čech peníze. Proto se stal také tento argument dostatečně přesvědčivý a město mohlo roku 1842 pořádat první dobytčí trh v prostorách dnešního Benešova náměstí, které se nacházelo mimo dříve uzavřený městský celek zcela volné bez zástavby a pro trhy zvláště upravené. Z těchto důvodů také místo dostalo podle svého účelu pojmenování Koňský trh.
Celý článek / zobrazeno 2549x
Zobrazeno 76 - 90 z 613
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... | »

ANKETA: Jak tipujete Vy? Rozhodne se teplický primátor Jaroslav Kubera kandidovat na prezidenta České republiky?

Ano
67
Ne
56

Celkem odpovídalo: 123

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: