STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Sobota, 22. července'17, svátek má Magdaléna.
Stará náves v Trnovanech

Stará náves v Trnovanech

4.3 16 10:29 První zmínka o Trnovanech je v jednom pozdějším textu zakládající listiny kapituly litoměřické, jejíž originál se vztahuje až k roku 1057. Následující dlouhá staletí se lidé v Trnovanech zabývali převážně zemědělstvím. Teprve až v průběhu 19. století zde začíná velký rozvoj průmyslové výroby, čemuž napomohla blízkost Teplic a výhodná poloha u císařské silnice.Zvláště od sedmdesátých let 19. století se datuje mimořádně rychlý vzestup obce. Např. od roku 1876 začal v Trnovanech A. Stellmacher vyrábět fajánsové a porcelánové zboží. V následujících desetiletích pak vzniká více než 10 manufaktur a továren, které produkovaly nejrůznější druhy keramiky. Kromě toho zde rostly jako houby po dešti četné textilní, kovoprůmyslové, dřevozpracující, cihlářské a další menší podniky. Tím začal také pro Trnovany přerod z vesnice na město.
Celý článek / zobrazeno 2138x
Severozápadní strana Zelené ulice 1910

Severozápadní strana Zelené ulice 1910

25.2 16 08:50 V průběhu minulých desetiletí zcela zanikla původní zástavba Zelené ulice, která byla rovnoběžná s ulicí Dlouhou, přičemž obě ústily na dřívější Tržní, dnešní náměstí Svobody. V Zelené ulici jste se také mohli setkat s několika pozoruhodnými domy. Právě zde se nacházelo jedno z tradičních tržišť ve městě. Trhovci sídlili především v horní části poblíž dnešního gymnazia na Zeleném rynku, ale obvykle se nejrůznější zelenina prodávala i v celé Zelené ulici. Podle trhů se zeleninou obdržela také ulice své pojmenování.
Celý článek / zobrazeno 1886x
Křižovatka někdejší Nádražní a Uherovy ulice

Křižovatka někdejší Nádražní a Uherovy ulice

19.2 16 09:24 Pohlednice z počátku 20. století nás přivádí do prostor, kde se stýká bývalá Nádražní, dnes Masarykova ulice s ulicí Uherovou, dnes Kollárovou. Výstavní domy zde začaly vznikat postupně po roce 1858, kdy byla do Teplic zavedena železnice z Ústí nad Labem. Zástavba v těchto prostorách tedy není zdaleka tak stará jako v původním jádru města. Ještě koncem 18. století tudy pouze vedla cesta kolem polí, kterou v těchto místech protínal potok.
Celý článek / zobrazeno 2339xZahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku Zahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku
12.2 16 09:08Zahradní a plesový dům na okraji Zámeckého parku vznikl na objednávku hraběte Františka Karla Clary-Aldringena a postavil jej v roce 1732 teplický zednický mistr Kristián Lagler, aby pak poskytoval reprezentační prostředí pro společenské podniky rodu Clary-Aldringenů. V Zahradním a plesovém domě se konaly vznosné plesy aristokratů, sloužil zábavě a kulturnímu vyžití návštěvníků. V 19. století byl už přístupný široké veřejnosti a kolem něho se odvíjel rovněž lázeňský ruch. Od Zahradního sálu vybíhala dlouhá alej do parku, která se stávala místem každodenních promenád lázeňských hostů. Právě zde, roku 1812, při společné procházce Ludwiga van Beethovena a Johanna Wolfganga Goetha, došlo k jejich pověstnému setkání s císařovnou Marií Louisou a jejím doprovodem.
Celý článek / zobrazeno 1823x
Richard Wagner a Teplice Richard Wagner a Teplice
5.2 16 08:46Hudební skladatel Richard Wagner patřil k častým návštěvníkům lázeňských Teplic. Poprvé přijel ještě jako nemluvně - v náručí své matky, která prchala z Lipska, kde se schylovalo k velké bitvě s Napoleonovými armádami. Johanna Wagnerová poznala Teplice už dříve se svým manželem, který se tu léčil, a tak doufala, že v lázeňském městě nalezne ubytování a přečká tu nebezpečné období. V pozdějších letech přijížděl Richard Wagner do Teplic opět s matkou, která se zde řadu let léčila. Když Wagner začal působit jako kapelník dvorní opery v Drážďanech, znamenaly pro něho Teplice vytoužené zátiší, v němž hledal klid, odpočinek a promýšlel tu své další tvůrčí plány. V Teplicích pracoval Wagner na některých svých operách. Například zrod jeho Tannhäusera je spjat s jeho teplickým pobytem v letech 1842 až 1843.
Celý článek / zobrazeno 1904x
Okolí zaniklého hotelu Neptun Okolí zaniklého hotelu Neptun
28.1 16 10:03Na rozhraní Pražské, Mlýnské a Písečné ulice stával kdysi vyhlášený hotel Neptun s renesancizujícími prvky. Okolní zástavba, která postupně spojovala Teplice se Šanovem, vznikala v těchto místech už ve dvacátých a třicátých letech 19. století. Samotný hotel Neptun, který se nacházel na konci Mlýnské ulice, byl postaven roku 1841. Jelikož stál na soutoku dvou potoků - Bystřice, přitékající směrem od Šanova a Kočičího potoka pod dnešní Mlýnskou ulicí, inspirovalo to jeho majitele k tomu, aby dal hotelu charakteristické pojmenování podle vládce vod - Neptunův chrám.
Celý článek / zobrazeno 2633x
Benešovo náměstí vzniklo z někdejšího Koňského trhu Benešovo náměstí vzniklo z někdejšího Koňského trhu
22.1 16 09:09Když v roce 1838 podalo deset teplických měšťanů k zemskému guberniu žádost o zřízení koňského a dobytčího trhu, byl tento požadavek odůvodňován tím, že nikde v blízkém okolí se tyto trhy nekonaly, hospodáři proto nakupovali koně i ostatní dobytek v Sasku, a tím utíkaly z Čech peníze. Proto se stal také tento argument dostatečně přesvědčivý a město mohlo roku 1842 pořádat první dobytčí trh v prostorách dnešního Benešova náměstí, které se nacházelo mimo dříve uzavřený městský celek zcela volné bez zástavby a pro trhy zvláště upravené. Z těchto důvodů také místo dostalo podle svého účelu pojmenování Koňský trh.
Celý článek / zobrazeno 2501x
Vyhlídková restaurace Pepřenka na Špičatém vrchu Vyhlídková restaurace Pepřenka na Špičatém vrchu
7.1 16 13:06Návrší nad Mlýnskou a ulicí U Kamenných lázní se v dávné minulosti nazývalo Spitzberg, nebo-li Špičatý vrch. Kdysi totiž býval kopec údajně daleko strmější než nyní. Teprve pozdější terénní a stavební úpravy strmé návrší poněkud zmírnily. Tato vyvýšenina měla ovšem mnohem více názvů, například Plaisirberg, ale později také Mont de Ligne, obdobně jako jeden z reprezentačních teplických hotelů na Zámeckém náměstí. Toto pojmenování vzniklo podle v Teplicích populárního šlechtice Karla Josefa prince de Ligne, který byl tchánem teplického majitele panství Jana nepomuka Clary - Aldringena. Tento princ sloužil jako maršálek ve Francii, Rusku i Rakousku a psal rovněž zajímavé osvícenské eseje.
Celý článek / zobrazeno 2042x
Zaniklé panorama starých Teplic Zaniklé panorama starých Teplic
7.1 16 13:03Na starém snímku z přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století, pořízený z oblasti Letné nad zástavbou Pražské ulice, spatříme již velmi dávné panorama Teplic a zároveň i původní zástavbu při Pražské ulici. V místech křižovatky, kde Pražská ulice přechází v Mlýnskou a vpravo odbočuje ulice U Kamenných lázní s ulicí U Hadích lázní směrem do lázeňského Šanova, je dobře vidět někdejší dominantní dům Severní hvězda, který stával naproti dnes již rovněž zaniklému hotelu Neptun.
Celý článek / zobrazeno 2677x
Vánoční povětrnost v průběhu staletí v Teplicích Vánoční povětrnost v průběhu staletí v Teplicích
15.12 15 14:33Období Vánoc patří z hlediska počasí mezi nejsledovanější v celém roce. Aby celá vánoční idyla získala pravé vánoční kouzlo, měla by se podle očekávání odít v bílý a mírně mrazivý háv, který nejkrásnější svátky roku ještě umocní. Avšak právě bílé a zasněžené Vánoce zůstávají každým rokem naprosto nejistou a nevyzpytatelnou záležitostí, na kterou si nedokáží vsadit ani ti nejlepší meteorologové na světě. Vánoční dny v Čechách často kromě hor provází oteplení, které má zejména v Teplicích vysokou pravděpodobnost, neboť lázeňské město se nachází v poměrně teplém údolí závětrné fénové oblasti Krušných hor. K tomu přispívá i malá nadmořská výška, takže například hlavní nádraží dosahuje pouhých 230 metrů nad mořem.
Celý článek / zobrazeno 2385x
Restaurace na Doubravce vznikla v troskách bývalého hradu Restaurace na Doubravce vznikla v troskách bývalého hradu
11.12 15 09:53Stavbu hradu na Doubravské hoře povolil roku 1478 král Vladislav Jagelonský Janu Ilburkovi z Vřesovic. Na přelomu 16. a 17. století majitel teplického panství Vilém Vchynský nechal hrad přestavět na pevnost, kterou vybavil velkým zbrojním arzenálem. Tato skutečnost pak sehrála svoji roli v následujících válkách. Za třicetileté války se o opevněný hrad sváděly urputné boje mezi císařským, saským a švédským vojskem. Po nejrůznějších špatných zkušenostech, aby se zabránilo dalším obléháním a nesmírnému utrpení zdejšího obyvatelstva v celé okolí oblasti kolem strategického místa, přikázal po skončení třicetileté války nový majitel panství Maxmilián Aldringen spálit hradní věže a odbourat část opevnění. Na příkaz krajského hejtmana pak v roce 1655 došlo ke zboření i dalších částí, takže hrad zůstal v ruinách a troskách, přičemž přístup na Doubravskou horu byl pro veřejnost zakázán.
Celý článek / zobrazeno 3039x
Tragické železniční a tramvajové nehody Tragické železniční a tramvajové nehody
4.12 15 10:26V tomto článku si připomínáme některé z tragických nehod kolejové dopravy na Teplicku i v Ústí nad Labem. Za dobu provozu elektrické úzkorozchodné dráhy v letech 1895 až 1959 došlo v Teplicích i v jejich okolí k několika střetům tramvají mezi sebou, ke střetům městských autobusů s vlaky, ale právě tak i ke střetům tramvají s chodci i povozy, při nichž umírali nejen lidé, ale i zvířata. Již ve druhém roce své existence přejela 7. srpna 1896 tramvaj jedoucí z Dubí na přejezdu u Rudolfovy hutě, třináctiletého hluchoněmého, syna hostinského Gleissnera, a to tak nešťastně,že postižený na místě zemřel. Při této tragické nehodě byla ovšem zdůrazněna nevina jízdního personálu, který neúspěšně použil zvukové znamení i brzdy.
Celý článek / zobrazeno 2379x
Pohled na lázeňský Šanov a Doubravskou horu roku 1830 Pohled na lázeňský Šanov a Doubravskou horu roku 1830
27.11 15 08:22Lázeňský Šanov je umístěn nedaleko Teplic ve velmi členité a romantické krajině při potoku Bystřice s četnými přilehlými vyvýšeninami, vrchy a kopci. Na jedné straně je odtud výhled na Krušné hory, na straně druhé na České středohoří. Na posledních výběžcích Českého středohoří se pak také částečně Šanov rozkládá. Podle etymologického výkladu místní jméno Šanov znamená krásnou nivu nebo luh a toto místo tomu rovněž ve skutečnosti odpovídalo. Jeho půvab tady vytvořila příroda i dílo lidí.
Celý článek / zobrazeno 1854x
Dobový obchod s prádlem v Teplicích Dobový obchod s prádlem v Teplicích
20.11 15 09:56Dnešní ulice 28. října se kdysi jmenovala Meissnerova a patřila k velmi elegantním. V přízemních částech často výstavných domů se nacházela dlouhá řada nejrůznějších obchodů i obchůdků, které nabízely nejrůznější sortiment zboží. Také obchodníci malých krámků si byli dobře vědomi významu reklamy a mnoho z nich k tomu využívalo též pohlednic, které pak návštěvníci města a především zdejších lázní, posílali jako pozdravy svým rodinám a přátelům. Někdy až překvapuje, že se dochovalo mnohem více spíše malých krámečků než předních a velkých obchodů. Z dobových snímků pak můžeme porovnávat, jak se postupně měnily výkladní skříně, způsoby aranžování výloh i provedení firemních tabulí.
Celý článek / zobrazeno 2556x
Královská třída, ze které vychází Lípová ulice Královská třída, ze které vychází Lípová ulice
12.11 15 10:02Roku 1840 vznikla proti lázeňskému parku, zvaném tehdy Spittelgarten (Špitálská zahrada), na úseku od bývalé Krupské brány k Mlýnskému náměstí u současných Císařských lázní, výhodně položená a situované Královská třída - dnešní ulice U Císařských lázní, zastavěná jen z jedné strany a tehdy zkrášlená ještě řadou vzrostlých topolů podél parkové zídky.
Celý článek / zobrazeno 1916x
Zobrazeno 76 - 90 z 605
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... | »

ANKETA: Zkusme společně zjistit, kterou městskou investici pro Teplice by většina z nás upřednostnila. Vyberte, která by to měla být podle Vás.

Nové městské koupaliště
306
Cyklostezka k vodní nádrži Barbora
124
Most přes Pražskou ulici pro pěší a cyklisty, propojení Letné a Janáčkových sadů pod Doubravkou
69

Celkem odpovídalo: 499

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: