STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Středa, 20. června'18, svátek má Květa.
Předčasná připomínka 95 let MHD v Teplicích

Předčasná připomínka 95 let MHD v Teplicích

29.12 16 08:51 Historie vzniku teplické MHD sahá až do konce 19. století, konkrétně do roku 1895, kdy zásluhou tehdejšího teplického knížete Clary Alfonse Aldringena vyjely po Teplicích první vozy elektrické tramvaje na úzkém rozchodu jednoho metru. Během pozdějších let však v Teplicích došlo k záměně jubilea. Tak například v roce 1969 vydal tehdejší Dopravní podnik města Teplic publikaci "75 LET PRÁCE A SLUŽEB CESTUJÍCÍ VEŘEJNOSTI - 1894 - 1969, " kdy ředitelem dopravního podniku byl pan Bohumil Still. Záslužná a jinak zajímavá publikace o vývoji městské dopravy v lázeňském městě i v jeho okolí však trpěla posunem skutečných dat a tudíž se předcházela o jeden rok. Jaké k tomu vedly pohnutky, to dnes již asi přesně nezjistíme. Prostě šlo buď o omyl, anebo, jak někteří pamětníci vyprávěli, o jisté politické motivy v tehdy se měnící společnosti, kdy se někteří vedoucí činitelé snažili urychlit a ještě i stihnout ono půlkulaté dopravní výročí v Teplicích.
Celý článek / zobrazeno 1824x
Teplická vánoční povětrnost v průběhu staletí

Teplická vánoční povětrnost v průběhu staletí

20.12 16 10:30 Období Vánoc patří z hlediska počasí mezi nejsledovanější v celém roce. Aby celá vánoční idyla získala pravé vánoční kouzlo, měla by se podle očekávání odít v bílý a mírně mrazivý háv, který nejkrásnější svátky roku ještě umocní. Avšak právě bílé a zasněžené Vánoce zůstávají každým rokem naprosto nejistou a nevyzpytatelnou záležitostí, na kterou si nedokáží vsadit ani ti nejlepší meteorologové na světě. Vánoční dny v Čechách často kromě hor provází oteplení, které má zejména v Teplicích vysokou pravděpodobnost, neboť lázeňské město se nachází v poměrně teplém údolí závětrné fénové oblasti Krušných hor. K tomu přispívá i malá nadmořská výška, takže například hlavní nádraží dosahuje pouhých 230 metrů nad mořem.
Celý článek / zobrazeno 1600x
Alejní ulice s restaurací a odbočkou do Zahradní uličky

Alejní ulice s restaurací a odbočkou do Zahradní uličky

16.12 16 09:43 Alejní ulice nepatřila k původnímu centru středověkých Teplic, ale sledovala linii západní části někdejších městských hradeb, s jejichž likvidací se započalo postupně po roce 1793. Samotná historie Alejní ulice pak začíná po roce 1833. Podél ulice došlo k vysázení kaštanové aleje, která také dala ulici své jméno. Stromy však byly postupně vykáceny, aby se tu mohly postavit nové domy. A tak zde začaly vyrůstat většinou dvoupatrové klasicistní novostavby. Ne však tak vznosné a orientálně zdobené, jako v jiných teplických ulicích, ale spíše strohých geometrických forem, takže jejich stejná výšková úroveň dodávala ulici poněkud kasárenský vzhled.
Celý článek / zobrazeno 1729xPohled z křižovatky s Masarykovou ulicí do Školní ulice Pohled z křižovatky s Masarykovou ulicí do Školní ulice
8.12 16 10:17K rušným místům v centru Teplic dnes patří křižovatka ulic Masarykova, Školní a Českobratrská. V dávné minulosti tady z cesty od Krupské brány do Trnovan odbočovala běžná polní cesta směrem na Dubí a ještě ani v 18. století se zde nenacházela žádná domovní zástavba. Tato oblast totiž dlouho zůstávala mimo samotné hradbami uzavřené město. Teprve až po zboření městských hradeb začalo docházet k postupné výstavbě i v prostorách tohoto rozcestí a pozdější křižovatky. Ve třicátých letech 19. století u křižovatky vznikl hostinec město Rumburk a o deset let později naproti zájezdní hostinec Modrá hvězda. Ten vydržel až do roku 1911, kdy byl zbořen a na jeho místě vznikla vznosná budova hotelu Centrál, v jejímž přízemí zvala k hojné účasti restaurace Hvězdný sklep. Po roce 1920 tento dominantní dům koupila Česká banka Union a po přestavbě v roce 1925 v ní zřídila svoji filiálku. Bankovním účelům pak tato rohová budova sloužila až do osmdesátých let 20. století. Dnes v jejím přízemí naleznete velkoprodejnu levných knih. Z protějšího hostince Město Rumburk se stal již v polovině 19. století hotel Arcivévoda korunní princ Rudolf, postupem času přestavěný na Dittrich a ještě později na Thermii.
Celý článek / zobrazeno 1757x
Slavnostní odhalení pomníku císaře Josefa II. před radnicí Slavnostní odhalení pomníku císaře Josefa II. před radnicí
2.12 16 09:45V roce 1901 se na teplickém zastupitelstvu usnesli, že na důstojné místo před radnicí by měl být umístěn pomník císaře Josefa II. Proto také brzy poté došlo k vypsání soutěže na jeho zhotovení, kterou nakonec vyhrál sochař, profesor vídeňské Umělecko-průmyslové školy Franz Metzner. Jelikož však byl právě tento autor až příliš zaměstnán prací na památníku bitvy národů u Lipska, protáhla se celá realizace až do doby nedlouho před první světovou válkou, neboť slavnostní odhalení pomníku nastalo v Teplicích až teprve o svátku svatého Václava 28. září 1913. Tuto událost také zachytil náš snímek. Samotného odhalení se ujal tehdejší teplický starosta Johann Husak. Vlevo na schodech tehdy postávali členové buršáckého spolku Elektra. Kromě účastníků z Teplic na odhlení přijeli též zástupci dalších obcí Teplicka, konkrétně spatříme ceduli s nápisem Probstau - tedy Proboštov.
Celý článek / zobrazeno 1426x
Vstupní brána do Zámecké zahrady Vstupní brána do Zámecké zahrady
24.11 16 13:48Pod Děkanským kostelem stávala ulice s domy, která nesla pojmenování Kostelní. Na jejím horním konci, přibližně v místech nad Kolostujovými věžičkami, pak stávala krásně tepaná mříž brány, která původně večer a přes noc uzavírala přístup do Zámecké zahrady. Brána zde stávala dlouho, až do poloviny století dvacátého. V její blízkosti se nacházely vedle Kolostujových věžiček také Ptačí schody, které již v 17. století spojovaly menší zahradu a nádvoří zámku s dolejší částí, kde stával domek pro zahradníka a pro chov ptactva. V 18. století dům prošel úpravou fasády a také tady byla zřízena nová voliéra.
Celý článek / zobrazeno 1872x
Retrofoto s příběhem Retrofoto s příběhem
18.11 16 08:27Na fotografii z 60. let je teplická ulice U divadla. Ten rohový dům, tady je dnes Komerční banka. Dole, jak je prosklený vchod do banky bývala vyhlášená prodejna cukrovinek. Velmi jsem ji milovala. V obchodě vážili turecký med a další bonbóny. Já jsem za nejoblíbenější měla cucavé barevné a sladké „měsíčky“.
Celý článek / zobrazeno 2874x
Začalo to v Teplicích - 1989 Začalo to v Teplicích - 1989
11.11 16 09:06Náš snímek pochází z období tzv. sametové revoluce na podzim roku 1989. Byl pořízen na dnešním náměstí Svobody, kudy se také ubíral průvod Severočeské filharmonie Teplice, aby tak podpořil stávku studentů a herců, kteří se vzepřeli starému předlistopadovému režimu. V pozadí spatříme obchodní dům Prior, který v roce 1974 nahradil někdejší starou zástavbu domů, která od 19. století tvořila nedílnou součást bývalého Tržního náměstí. Dnes už je i obchodní dům Prior řadu let minulostí, neboť ustoupil výstavbě velkého centra Galerie.
Celý článek / zobrazeno 3065x
Horní část Mlýnské ulice roku 1974 Horní část Mlýnské ulice roku 1974
3.11 16 12:06Mlýnská ulice kdysi představovala cestu, kudy se z Teplic jezdilo přes Bystřany do Prahy. Své pojmenování získala ulice podle bývalých tří mlýnů, stávajících tehdy při Kočičím potoku, který je dnes regulován v potrubí pod vozovkou. Mlýnská ulice začínala pod tehdejším horním mlýnem, kde dnes stojí Císařské lázně a v její dolní části, poblíž bývalého hotelu Neptun, na ni navazovala Pražská ulice. Vznik a ráz Mlýnské ulice byl dán stávajícími přírodními podmínkami mezi okolními kopci, což si rovněž vynutilo malebné zakřivení obou domovních front, vklíněných do údolí. Přestože zdejší výstavba zahrnovala běžné domy, stály zde také některé objekty, které vynikaly pozoruhodností architektury i stavebními neobvyklostmi. Domy pod severním svahem pod kopcem Letná měly dvorky a sklepy zahloubené do skalního úbočí. Jeden z domů měl dokonce i neorenesanční prvky.
Celý článek / zobrazeno 2455x
Hřbitovy v Teplicích a v jejich okolí Hřbitovy v Teplicích a v jejich okolí
26.10 16 13:37Nejstarší hřbitovy se ve městech i obcích obvykle nacházely hned u kostelů nebo v blízkosti zástavby a ani v dávných středověkých Teplicích tomu nebylo jinak, neboť se zde pochovávalo v prostorách Zámeckého náměstí. Když se pak do Teplic ve 14. století přistěhovali ještě Židé, byl i pro ně zřízen hřbitov, ovšem až za městem obehnaném valem hradeb. První židovský hřbitov se nacházel nad Očním pramenem, v místech dnešního Krušnohorského divadla a Lázeňského parku. Tuto dávnou skutečnost potvrdily nálezy zbytků náhrobků a kamenů z let 1585, 1599 a 1632. Na první židovský hřbitov se z uzavřeného městského celku procházelo malou brankou ve zdi v prostorách severovýchodní části dnešního Mírového náměstí. K jejímu uzavření pak došlo roku 1666, když majitel teplického panství Jan Jiří Marek Clary první židovský hřbitov zrušil. Všechny tehdejší protesty Židů byly marné. A tak byli nuceni místo svého posledního odpočinku opustit, načež jim byl vykázán nový hřbitov, ještě mnohem dál od původního jádra města. Nacházel se na svahu Širokého kamene nad cestou, vedoucí od Krupské brány do Šanova. Podle tohoto umístění židovského hřbitova byl proto kopec později nazýván Židovským vrchem.
Celý článek / zobrazeno 1928x
Slavností otevření nového obchodního domu Prior Slavností otevření nového obchodního domu Prior
21.10 16 10:43Také obchodní domy mají už v Teplicích svoji tradici a historii. První z nich byl otevřen roku 1932 v Krupské ulici a měl název Jepa. Na jeho místě později po druhé světové válce vznikl obchodní dům Krušnohor, který od roku 1974 nahradil obchodní dům Prior na bývalém náměstí Karla Marxe, dnes náměstí Svobody.
Celý článek / zobrazeno 9231x
První teplická židovská synagoga z 16. století První teplická židovská synagoga z 16. století
14.10 16 09:19První Židé přišli do Teplic již v době středověku, neboť vůbec první písemný záznam o nich pochází z roku 1414. V 16. století mohli Židé žít a volně se pohybovat po celém městě. Časem se jejich domy soustředily kolem vůbec první synagogy v prostorách dnešního Mírového náměstí, kde dnes za Domem kultury nalezneme parkové prostory. Ve druhé polovině 17. století se počet Židů ve městě reguloval a tak museli několikrát z Teplic odejít. V Teplicích se jim ale zřejmě líbilo, a tak jim bylo nakonec vyhrazeno hustě zastavěné ghetto.
Celý článek / zobrazeno 1447x
Trnovany u bývalého Dělnického domu Trnovany u bývalého Dělnického domu
7.10 16 10:36Snímek z roku 1966 zachytil bývalou Leninovu, dnes Masarykovu ulici v Trnovanech mezi bývalým Dělnickým domem a červeným kostelem. Na první pohled můžeme zjistit, že od té doby prošla tato místa několika změnami. Na rozdíl ode dneška zde ještě stojí všechny domy, které byly zbořeny nebo odstraněny z důvodů vybudování pozdější křižovatky směrem do Nákladní ulice. Zmizely též domy, které vidíme vpravo na snímku v pozadí. Hlavně však chybí budova dnešní Okresní policie, na jejímž místě se roku 1966 nacházel park.
Celý článek / zobrazeno 2786x
Pohled na kapli Vzkříšení na Stínadlech a na nové gymnázium Pohled na kapli Vzkříšení na Stínadlech a na nové gymnázium
30.9 16 10:01Pohlednice, která zachytila kapli Vzkříšení v popředí, vznikla roku 1904, kdy byla také dokončena stavba státní reálné školy v pozadí. Na svahu Stínadel, opředených výkony nejtěžších středověkých rozsudků, postavil kloboučník Alois Trägner v roce 1856 kapli Vzkříšení. Uvnitř se nacházely obrazy představující zastavení křížové cesty a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. O mnoho let později, roku 1923, se v Teplicích ustanovil sbor Církve československé, který tuto kapli zakoupil a téhož roku ji církevní patriarcha dr. F. Farský slavnostně otevřel. Bohoslužby se v ní potom konaly až do října 1938, kdy pohraničí zabrali Němci a činnost Církve československé byla znemožněna. A tak zde kaple stála opuštěně po celou dobu okupace. Ani po druhé světové válce tomu nebylo jinak. Kaple sice stála, ale stále více chátrala a nic se pro její údržbu nebo obnovu neudělalo. Poslední ránu pak utržila, když v rámci výstavby sportovních zařízení v prostorách Stínadel došlo koncem sedmdesátých let 20. století k jejímu úplnému zboření, třebaže lze dodat, že její likvidace byla zcela nesmyslná a rovněž zbytečná.
Celý článek / zobrazeno 1531x
Nejstarší tělovýchovné spolky Teplic Nejstarší tělovýchovné spolky Teplic
23.9 16 09:08Při malém ohlédnutí do historie České obce sokolské zjistíme, že první tělovýchovný spolek Sokol byl v českých zemích založen roku 1862, přičemž jeho náčelníkem se stal dr. Miroslav Tyrš (1832 - 1884). Záměr této organizace představoval všestranný rozmach české tělovýchovy, harmonický rozvoj tělesných i duševních sil mladých generací, ale též i společenský, politický a kulturní život, který vycházel z tradic českého národa. Česká tělovýchovná jednota Sokol vznikla v Teplicích roku 1894, kdy sdružovala především české dělníky, drobné řemeslníky a obchodníky. V severočeském menšinovém pohraničí to ale neměla vůbec snadné, neboť většina německé mládeže se tehdy sdružovala v německém tělovýchovném spolku Turnverein, založeném už také v roce 1862. Tento spolek se obdobně, jako čeští Sokolové, zaměřoval hlavně na tělocvik, ale měl i značný společenský význam. Otcem německého turnerského hnutí se stal Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1859) - německý pokrokový učitel, spjatý též s obcí Novosedlice, krom toho aktivní účastník boje proti francouzské okupaci v roce 1812. F. L. Jahn prosazoval tělovýchovnou jednotu do škol a v duchu řecké tradice usiloval o harmonický rozvoj tělesných i duševních sil mládeže. Němečtí turneři byli zpočátku ideově zaměřeni na německou liberální stranu. Teprve až později opozice z řad členů velkoněmeckého a protižidovského zaměření vytvořila roku 1887 Šanovský turnerský spolek, který po sedmi letech přijal pojmenování Eiche (Dub). Obdobné názory později převládly i v Turnvereinu, který se od roku 1909 usadil v budově na dnešní Letné.
Celý článek / zobrazeno 1390x
Zobrazeno 76 - 90 z 651
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... | »

ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?

Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
18
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
6
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
95

Celkem odpovídalo: 119

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: