STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Pátek, 18. října'19, svátek má Lukáš.

KOSTELY V TEPLICÍCH

KOSTELY V TEPLICÍCH 8.2 08 11:41 Se vznikem středověkých Teplic je spojen kostel sv. Jana v nejstarším jádru města, ale též i kostel zasvěcený Panně Marii, který je poprvé zmiňován v roce 1352. Poslední zmínka o něm pochází z roku 1549. Údajně měl stát v místech, kde v 17. století rod Clary−Aldringenů postavil hrobku a kapli Loretu.Jedná se tedy o prostor za dnešním gymnáziem. V době husitských válek došlo nejen k poškození a vyloupení zdejšího kláštera, ale také i obou kostelů.

V polovině 16. století pak vznikl nový městský kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který byl dostaven roku 1568. Ve své nynější podobě pochází tento děkanský kostel na Zámeckém náměstí z počátku 18. století. V posledních třech letech zde probíhala oprava jeho fasády. Římskokatolická farnost děkanství Teplice nyní přes léto zpřístupnila též tento kostel jako vyhlídkovou věž pro návštěvníky. V kostele sv. Jana Křtitele se konají pravidelně bohoslužby i koncerty chrámové hudby.

Sousední kostel na Zámeckém náměstí, který přimyká zvenčí k severovýchodnímu nároží hlavního křídla zámku, byl původně pravděpodobně postaven v goticko−renesanční podobě někdy po roce 1549. Původně se jednalo o zámeckou kapli a zámecký kostel. Objekt připomíná nejvyššího písaře Království českého − Volfa z Vřesovic, který jej ve druhé polovině 16. století nechal postavit a je v něm rovněž pochován. Dnešní vzhled je dílem přestavby započaté v roce 1799 a představuje kulturní památku mimořádné hodnoty, vybudovanou ve formách romantické gotiky v době empírového cítění. Tak se jeví i dnes ve své změněné funkci jako pravoslavný chrám Povýšení svatého Kříže, ve kterém se konají pravidelné bohoslužby.

K významným teplickým dominantám patří evangelický kostel sv. Bartoloměje, zvaný též "Mírový". Vznikl v letech 1861 až 1864 a jeho projekt vypracoval August Stüller. Pro jeho sakrální stavby je příznačné využití principů převzatých ze starokřesťanské architektury, které uplatnil rovněž při stavbě této trojlodní basiliky. Románské oblouky předsíňové haly se zde vyznačují dokonale vypracovanou dekorací kamenných sloupů. Hrotitá věž byla dokončena až v roce 1882. Počátkem devadesátých let 20. stol. se stavba stala na nějaký čas kostelní restaurací s velkolepou působností.

Plány pro novogotický kostel sv. Alžběty v Šanově zpracoval zase tvůrce Votivního chrámu ve Vídni H. Ferstel. Roku 1862 začaly pod jeho vedením první stavební práce, ale dokončení celé lodi se protáhlo až k roku 1877. Samotná věž pak byla přistavěna až v roce 1877. Stavba na zdejší poměry trvala nezvykle dlouho, neboť kromě pozemku byly veškeré náklady hrazeny z příspěvků sbírek a jednotlivců.Dnes se jedná o významnou kulturní památku, ve které se konají pravidelné bohoslužby.

Základní kámen k evangelickému kostelu v Trnovanech byl položen roku 1899. Postavení kostela tehdy zajišťoval Německý evangelický spolek za pomoci dalších evangelických organizací z Německa. Dokončená stavba v roce 1905 ze žuly, porfýru a pískovce byla dílem architektů Schillinga a Gräbnera z Drážďan ve slohu německé secese. Evangelický Kristův kostel se nazýval "Zelený", neboť měděná střecha věže časem zoxidovala a získala zelenou barvu. Po svém požáru a poničení byl kostel prohlášen za demolici a 24. září 1973 zbořen. Zanikla tak zajímavá stavba i charakteristická část trnovanského panoramatu.

Postavením katolického kostela v letech 1907 až 1909 došlo ke splnění jedné z posledních podmínek k povýšení Trnovan na město. Pro kostel byla zvolena forma neogotické trojlodní basiliky s loděmi zaklenutými křížovou klenbou a masivní hranolovou věží s vysokou špičatou střechou ve vstupním průčelí. Jako materiál pro režné zdivo byly vybrány červené cihly, tvarovky a obkládačky. To byl také důvod, proč se kostelu Božského srdce Páně běžně říká Červený kostel. Dodnes slouží katolické církvi, která zde pravidelně koná své bohoslužby.

PAVEL KOVÁŘ

Facebook Facebook Linkuj! Linkuj Twitter Twitter Google Google
ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?

Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
59
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
44
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
410

Celkem odpovídalo: 513

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: