STARÉ TEPLICE

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Úterý, 19. června'18, svátek má Leoš.

Teplice v dobách třicetileté války

Teplice v dobách třicetileté války 13.4 17 07:45 Jedna z nejdelších ničivých válek na našem území, která se vžila pod názvem "třicetiletá", měla svoji předehru právě na Teplicku, a to ve městě Hrob, kde došlo na popud pražského arcibiskupa ke zbourání nového protestantského kostela. Tím byl zažehnut spor až mezinárodního charakteru, který vyústil neobyčejně krutou třicetiletou válkou.

Třicetiletá válka na Teplicku pozastavila veškerý kulturní a hospodářský rozvoj a stala se pro zdejší obyvatelstvo dobou značného utrpení a strádání. V Teplicích se během ní střetávali vojáci armády císařské, kteří hájili zájmy Českého království, s armádou saskou a v další fázi též s armádou švédskou. Švédové obsadili Teplice za tohoto válečného konfliktu celkem čtyřikrát. Poprvé roku 1634, kdy zpustošili kostel a zámek. Co nezničili, to odvezli, včetně zdejší zámecké lékárny, která tehdy představovala značnou hodnotu. Nepodařilo se jim však tehdy zdolat opevněnou Doubravku. Dvanáctiletým obléháním však nesmírně trpěli nejen Teplice, ale i celý okolní kraj.

Když Švédové po pěti letech opět pronikli na Teplicko, podařilo se jim Doubravku dobýt a odtud pak plenili celý kraj. V průběhu války ještě několikrát pustošily Teplice armády cizí i domácí. Ničily a loupily co ještě zbylo, a to až do roku 1648, kdy vestfálským mírem skončila tři desetiletí nepředstavitelného utrpení. Ve svých důsledcích měla tato nejdelší válka v historii našich zemí dalekosáhlé následky zejména pro české obyvatelstvo Teplicka, jehož část byla vyvražděna, další emigrovala nebo podlehla germanizaci. V roce uzavření mírové smlouvy se Teplice nacházely již v troskách obývaných žalostným zbytkem obyvatelstva. Komisařský nález z roku 1651 konstatoval, že ze 115 někdejších domů jich zůstalo obydleno pouze 22. Ostatní buď zůstaly v rozvalinách nebo neobydlené. Sedm let po válce - roku 1655, však žilo v Teplicích opět 117 rodin, ale i to představovalo mnohem menší počet než před dlouhou a děsivou válkou.

Kresba zachytila, jak tehdy vyhlížela jedna ze čtyř městských teplických bran, která se jmenovala Lesní. Stávala v místech dnešního poštovního úřadu v Dubské ulici a vyjíždělo se tudy do oblasti Dubí a dále do Saska. Vedle ní sloužila též kovárna a šatlava. Domy v okolí postupně zanikly a samotnou bránu nechalo město zbořit v roce 1846.
Pavel Kovář

Facebook Facebook Linkuj! Linkuj Twitter Twitter Google Google
ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?

Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
18
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
6
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
95

Celkem odpovídalo: 119

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: