ZPRÁVY Z TEPLICKA

iTeplice.cz - Zpravodajství pro Teplice | Dnes je Středa, 19. prosince'18, svátek má Ester.

Teplice dávají přednost dohodě před represí

Teplice dávají přednost dohodě před represí 2.1. 12 08:17 Omezování hazardu bylo jedním z témat prosincového jednání zastupitelstva města. Statutární město Teplice sice nepřijalo regulující vyhlášku, což ale neznamená, že nechce omezovat hazard. Upřednostnilo jen dohodu před represí. Koncem roku svolalo provozovatele heren s cílem dohodnout se na eliminaci negativních dopadů hazardu v Teplicích. Výsledkem jednání je deklarace, kterou se provozovatelé dobrovolně zavázali k přijetí takových opatření, která povedou ke zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku ve městě. K deklaraci se přihlásila většina provozovatelů, s ostatními budou nadále probíhat jednání. Jejich seznam město zveřejní začátkem příštího roku.

Vedení města nechtělo jít cestou úplného zákazu, nejen vzhledem k dosud ne zcela jasným legislativním pravidlům. Ne bezvýznamným důvodem byl i předpokládaný propad příjmů, který by tento krok znamenal pro rozpočet města.

Obě strany se zároveň zavázaly k pravidelným konzultačním jednáním za účelem vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.

Text znění deklarace:

DEKLARACE KE KODEXU CHOVÁNÍ

provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „TZ“) a uživatelů prostor, v nichž se tyto sázkové hry realizují (kasino, herna a jiná provozovna)

NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE.

Se zřetelem na zájem statutárního města Teplice na dodržování veřejného pořádku na jeho území, na omezení podmínek pro vzestup případů patologického hráčství a na to navazující kriminality a jako výraz společenské odpovědnosti vůči veřejnosti se signatáři ve lhůtě do 1. 3. 2012 společně a nerozdílně zavazují dobrovolně a na své náklady realizovat dále uvedená opatření:

- odstranit z vnějšího pláště budov, kde jsou umístěna a provozována TZ, dynamické světelné reklamy upozorňující na provozované hry, které mohou nabádat k účasti na těchto hrách. Jde především o odstranění světelné reklamy s herními symboly, přemístění venkovních jackpotů a jackpotových displejů dovnitř provozovny tak, aby nesvítily ani přes výlohu do veřejných prostor ulice. Smyslem opatření je, aby světelná ani akustická reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala veřejnost a okolojdoucí. Zvenku na provozovně zůstane pouze její neblikající označení podle živnostenského zákona a její název;

- odstranit z vnějších prostor heren a kasin všechny reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevou a nabídky dalších benefitů;

- dbát o vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich bezprostředním okolí;

- v prostorách herny umístit funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do provozovny, včetně prostoru před vchodem, a vnitřní prostor herny. Data z obrazového záznamu budou uchovávána po dobu nejméně 30 dnů a provozovatelé se zavazují poskytnout tento záznam orgánu, který prokáže právní nárok;

Opatření proti rušení nočního klidu, eliminování vstupu podnapilých, drogově závislých a agresivních osob do prostorů herny:

a) K zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv podezřelá osoba je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vykázána z prostor herny. Na každé herně bude na dveřích dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mladších 18 let.

b) V každé herně bude učiněno opatření, že po 24,00 hodině budou návštěvníci vpouštěni individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou. Tuto kontrolu bude provádět buď k tomu vyčleněná obsluha herny nebo stálá bezpečnostní služba (smluvní agentura) anebo herna musí být vybavena technickým zařízením umožňujícím obsluze zkontrolovat hosta před vpuštěním do jejich prostor (videotelefon a dálkové ovládání zámku či jiný účinný systém, který je schopen splnit podmínky pro eliminaci vstupu výše uvedených osob).

c) Provozovatelé navrhují, aby se v intervalech nejméně dvakrát ročně sešli se zástupci samosprávy za účelem vyhodnocení účinnosti výše uvedených opatření. Dále souhlasí s tím, že k setkání dojde i v případě požadavku představitelů města z důvodu nutnosti operativně řešit případný vzniklý zásadní problém.

V Teplicích dne ………… 2011

Zpravodajství Teplicka z iTeplice.cz nyní naleznete i na Facebooku. Staňte se našimi fanoušky a buďte každý den v obraze o tom, co se na Teplicku děje. Více informací a přihlášení zde.

Facebook Facebook Linkuj! Linkuj Twitter Twitter Google Google

ANKETA: Kde by se podle vás mělo postavit nové koupaliště v Teplicích?

Na Kudlichu - vodojem nad Teplicemi
45
V Šanově pod Panoramou - stará třešňovka
30
Vykoupit zpět pozemek v Zámecké zahradě a postavit koupaliště tam
275

Celkem odpovídalo: 350

severočeské doly Partner Domu kultury Teplice Parner fotbalového klubu FK Teplice
Pro Arte Beuronensis Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2011

Kontaktní formulář

zavrit

Jméno :  E-mail : 

Vaš dotaz: